5. Modernizace přestupního terminálu Sedlčany

Soutěže: Stavba roku Středočeského kraje 2020
Zkráceně: Modernizace přestupního terminálu Sedlčany
Ulice: č.p. 1367
Město: Sedlčany
Kraj: Středočeský
Počet hlasů: 49

Popis objektu:

Je navržen přestupní terminál oválného tvaru. Veškeré autobusy přijíždí na nový terminál z ulice Pod potoky. Při najetí na prostor terminálu je navržena výstupní zastávková hrana v délce 29,05m pro 2 výstupní stanoviště. Po objetí navrhované budovy dopravního terminálu najíždí autobusy ke 4 nástupním hranách se 7 odjezdovými stanovišti. Autobusy pak vyjíždí do ulice Pod Potoky a dále ulicí Nádražní do všech požadovaných směrů.

Navržená stavba respektuje platný Územní plán z roku 2013 - plochy dopravní infrastruktury. Modernizací terminálu se celkově dotváří a propojují dopravní trasy a přístupy pro cestující z centra Sedlčan i z nedalekého vlakového nádraží.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Jiří Košťál, Petr Obermann
Projektant: Ing. arch. Jiří Košťál, Ing. Petr Obermann; LUCIDA s.r.o.
Dodavatel: SDRUŽENÍ SEDLČANY TERMINÁL / SLÁDEK GROUP, a. s., POHL cz, a. s. - o. z. Roztoky
Přihlašovatel: Město Sedlčany
Investor: Město Sedlčany
Plány:
SITUACE
Další soubory: Zpráva
Články: