45. Modernizace trati Rokycany - Plzeň

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Cena Státního fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Modernizace trati Rokycany - Plzeň
Ulice: nám. 5. května 309
Město: Rokycany
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Hlavním záměrem stavby Modernizace trati Rokycany – Plzeň, která je součástí vnitrostátního III. tranzitního železničního koridoru, západní část, z Prahy do Plzně bylo především dosažení vyšších technických parametrů koridorové trati, včetně zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Toho bylo dosaženo kompletní modernizací veškerých stavebních částí a technologií, spojenou s výrazným zkrácením úseku (cca o 6 km) a zvýšením traťové rychlosti až do hodnoty 160 km/h. Současně došlo ke zvýšení komfortu pro cestující. Stěžejní součásti stavby byla výstavba nejdelšího železničního tunelu v České republice o délce 2 x 4 150 m.

Prioritním cílem koridorových staveb na rameni z Prahy do Plzně je dosáhnout jízdní doby pod jednu hodinu z hlavního nádraží v Praze na hlavní nádraží v Plzni a též v opačném směru. V samotném úseku Rokycany – Plzeň se předpokládala oproti současnému stavu časová úspora přibližně 9 minut. Účelem stavby tedy bylo především dosažení vyšších technických parametrů koridorové trati, vč. zkrácení jízdní doby vlaků, a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. Současně mělo dojít ke zvýšení komfortu pro cestující.

Stěžejní záležitostí byla výstavba tunelu Ejpovice, který je tvořen dvěma jednokolejnými tunelovými troubami (severní a jižní), které jsou mezi sebou z důvodu bezpečnosti propojené spojovacími chodbami. Tunel vede pod terénními útvary Homolka a Chlum a jeho délka od východního (vjezdového) portálu k západnímu (výjezdovému) činí zhruba 4 150 m. Současná trať mezi Rokycany a Plzní se tak pomocí tunelu zkrátila z původní délky 20,2 km o více než šest kilometrů. Jízdní doba pro vlaky s naklápěcí skříní se díky vyšším rychlostem až 160 kilometrů za hodinu snížila na polovinu z dnešních 20 minut. Vzhledem k tomu, že trasa tunelu je navíc vedená v shodě s výhledovou polohou vysokorychlostní tratě, je tunel stavebně již připraven na rychlost 200 km/h.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Ivan Pomykáček
Projektant: SUDOP PRAHA a.s.
Dodavatel: Sdružení MTS + SBT – MTÚ Rokycany – Plzeň (Metrostav a.s., Subterra a.s.)
Přihlašovatel: SŽDC s.o.
Investor: SŽDC s.o.
Plány:
Další soubory:
Články: