Aktuality

Cenu JUDr. Miroslava Hegenbarta vyhlásila SIA ČR Rada výstavby

 

Sváteční setkání se vzpomínkou na JUDr. Miroslava Hegenbarta se uskutečnilo v komorní atmosféře v okruhu kolegů a přátel 16.12.2021 v Nadaci ABF, kde byla zároveň vyhlášena cena nesoucí jeho jméno. Cenu vypsala SIA ČR Rada výstavby. Cenu společně vyhlásili prezident SIA a Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, viceprezident SIA a předseda správní rady Nadace ABFJan Fibiger a předseda České společnosti pro stavební právo Jan Mareček.
 
Setkání zakončila několika nádhernými áriemi mezzosopranistka Edita Adlerová za klavírního doprovodu.
 

Cena JUDr. Miroslava Hegenbarta

Cena bude udělována vždy jedné fyzické osobě v běžném roce za období od 17. listopadu 1989 na návrh členů SIA ČR – Rady výstavby za:

1. Významné teoretické práce v oblasti stavebního práva veřejného a soukromého.

2. Mimořádné zásluhy při tvorbě právních předpisů v oblasti stavebního práva veřejného a soukromého.

3. Mimořádný počin při zastupování účastníků řízení ve správních řízeních na úseku stavebního řádu, v řízeních o soudním přezkumu vydaných správních rozhodnutí i v soukromoprávních stavebních sporech.

4. Zásluhy v propagaci stavebního práva veřejného a soukromého a za vzdělávací činnost v této oblasti.

Návrhy na udělení ceny s odůvodněním podávají členové SIA ČR – Rady výstavby do 31.7. běžného roku Sekretariátu SIA ČR – Rady výstavby. K podaným návrhům předkládá stanovisko Česká společnost pro stavební právo.

O udělení ceny rozhoduje plenární zasedání SIA ČR – Rady výstavby většinou hlasů všech přítomných členů Rady.

Udělení ceny bude vyhlášeno u příležitosti „Stavby roku“ na místě a v čase k tomu v daný rok určeném.

 
 

Zpět