Aktuality

Stavbě roku Středočeského kraje 2021 dominují školy a dopravní stavby

 

Do 8. ročníku soutěžní přehlídky Stavby roku Středočeského kraje 2021 se přihlásilo rekordních 38 staveb. Soutěží stavby různých velikostí a funkcí. Stavby bude hodnotit 8členná odborná porota. Slavnostní udílení titulů a dalších cen se uskuteční 30.září 2021 v GASKu, v Kutné Hoře.

Soutěž vypisuje tradičně Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž zároveň organizuje, dále Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a nově i s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Petry Peckové.

V letošním ročníku mezi 38 přihlášenými převažují po deseti stavbách stavby škol a stavby dopravní. V pestré typologické paletě staveb Středočeského kraje také najdete 8 staveb technické a veřejné infrastruktury, 4 stavby pro sport a volný čas, zastoupení zde mají také stavby pro zdravotnictví, bydlení, kulturu, výrobu i administrativu.

Rekonstrukce a revitalizace mírně převažují nad novostavbami. Veřejní zadavatelé výrazně převažují nad soukromými investory a činí celých 85% přihlášených staveb.

Přihlášené stavby ve Středočeském kraji má přes 30 měst a obcí. Hned pět želízek v ohni má město Benešov.

Posuzování staveb a porota Stavby roku Středočeského kraje 2021

Velká pozornost bude tradičně věnována kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry i vlastní realizaci stavby včetně provedení detailů. Významným kritériem bude tradičně rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími jsou stavby velkých měřítek s nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců vypisovatelů. V odborné porotě nově za Středočeský kraj usednou prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran, který je zároveň předsedou poroty a Ing. arch. Jakub Straka. Dalšími členy poroty jsou Ing. arch. Pavel Weishaupt, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ing. Pavel Němec, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Ing. Ladislav Brett, Český svaz stavebních inženýrů, oblastní pobočka Praha, Ing. Petr Nicek, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Ing. Václav Mach, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě pro Prahu a Střední Čechy, Ing. Eva Štejfová, Ministerstvo průmyslu a obchodu. Obec architektů zastupuje v porotě opět architekt Zdeněk Jiran. Porota navštíví všechny přihlášené stavby a bude ji doprovázet tradičně filmový štáb, který připravuje unikátní dokument o stavbách Středočeského kraje.

Vyhlášení výsledků Stavby roku Středočeského kraje 2021

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 30. září 2021 v GASKu v Kutné Hoře. Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž nominace a zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasovaní široké veřejnosti, které bude spuštěno po zveřejnění přihlášek 24.6.2021 a hlasovat bude možné až do 29.9.2021 do 12 hodin. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2021 postoupí přímo do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2022.

Přihlášená i oceněná díla Stavby roku Středočeského kraje 2021 budou k vidění na výstavách i dalších doprovodných akcích v regionu.

Více o STAVBĚ ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE na www.stavbaroku.cz.

 

Zpět