Aktuality

Celorepubliková již 7. odborná konference BIM ve stavebnictví 2021 se uskuteční již 2. a 3. září 2021

 

Kde: Dům Nadace ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1

Kdy: 2. a 3. září 2021 vždy od 10:00 do cca 17:30, včetně setkání partnerů a přátel BIM

 

Program dvoudenní konference:

Program 1. den / panely /10:00 - 17:30/

Úvod – Stavebnictví 4,0

1.   Digitální Česko a BIM

 • Koncepce BIM – stav příprav - MPO
 • Digitální stavební řízení – aktuální stav příprav, využívání BIM – MMR
 • BIM součást Digitálního Česka – Vladimír Dzurilla
 • Stav a plán zavádění BIM pro dopravní stavby – SFDI
 • Aplikace mezinárodní standardizace – klíč k digitalizaci, ČAS

2.   Klíčové oblasti výstupů Koncepce BIM pro praxi

 • Celkový přehled výstupů, jejich využitelnosti a plán dalších činností
 • Datový standard staveb a klasifikační systém
 • Český smluvní standard a BIM protokol
 • Strategie zavedení BIM do organizace
 • Technické normy a jejich využití v praxi
 • Vzdělávání – platforma EDUBIM a střední školy

3.   Představení vystavovatelů miniExpa BIM 2021 / krátké prezentace

 

4.   Panelová diskuse k dopolednímu programu

Moderovaná diskuse pozvaných odborníků a účastníků konference k jednotlivým tématům dopoledního programu.

5.   Využití BIM v praxi

Blok prezentující jednotlivá řešení a technologie, které jsou již reálně využívány v prostředí českých staveb. Blok bude připraven ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví.

 

Pozvání na číši vína a setkání s partnery /od cca 17.30 - cca 21.00 /
Promítání unikátního dokumentu přihlášených staveb Stavby roku

 

Program 2. den / workshopy / 10.00 - cca 16.30 /

1.   Koncepce BIM – spolupráce s profesními a zájmovými organizacemi

Blok připravený Ministerstvem průmyslu a obchodu, ve kterém vystoupí zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, profesních komor ČKAIT a ČKA. Součástí bloku bude i pohled zástupců české komory mezinárodní organizace buildingSmart International.

2.   Pilotní projekty – ukázky částí metody BIM z reálných projektů

Nadace ABF ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví připraví blok ukazující konkrétní zkušenosti českých firem z reálných pilotních projektů soukromého i veřejného sektoru.

3.   Datový standard staveb (DSS)

Blok připravený Agenturou ČAS s prostorem pro diskusi a dotazy účastníků. Cílem workshopu je detailněji ukázat na praktických situacích využití základního společného digitálního jazyka v podobě DSS a klasifikačního systému CCI. Součástí workshopu budou i následující témata:

 • Jeden DSS – pozemní, DI a TI stavby
 • Účely užití – eGovernment, veřejný zadavatel, dodavatelé
 • Návaznost DSS na klasifikační systém CCI a jeho využití
 • Požadavky zadavatele – adaptace přílohy BIM protokolu
 • DSS pro dopravní stavby – zkušenosti z pilotních projektů
 • Informační systém pro správu a rozvoj DSS

 

4.   Zavedení BIM do organizace – veřejné i soukromé

Blok připravený Agenturou ČAS na téma jak začít a především jaké kroky zvolit pro úspěšný start digitální transformace organizace. Součástí bloku budou zajímavá témata v podobě společného datového prostředí (CDE), jak si udělat finanční analýzu přínosů BIM, jak pracovat s lidmi při prosazování změny. V bloku budou představeny i konkrétní příklady organizací, které jdou cestou strategického rozvoje.

5.   Propojení vzdělávání na vysokých školách s praxí – diskusní panel platformy EDUBIM

Platforma EDUBIM vznikla v roce 2020 z iniciativy Agentury ČAS a sdružuje zástupce odborných vysokých škol z celé ČR, doplněné zástupci středních odborných škol a aktivními zástupci soukromého sektoru podporujících propojení vzdělávání s praxí.

 

Více informací a přihláška: ZDE!

 

Zpět