Stavba roku 2020 - Seznam přihlášených

Stavba roku 2020 - přihlášené stavby

/aktuálně probíhá administrace, formální kontrola a následné nahrávání přihlášených staveb/ seznam zobrazených staveb není konečný/

1. Víceúčelová sportovní hala Modřice

Měřítko městské struktury města Modřice není příliš velké, domy v Benešově ulici jsou jednopodlažní, dvojpodlažní a zcela výjimčně trojpodlažní. N...

2. KORU Vinohradská, Praha

KORU Vinohradská s sebou přináší všechny výhody bydlení na pomezí centra Prahy. Z jedné strany jej obklopují stylové Vinohrady se svými obchody, r...

3. AALTO Cibulka, Praha

Vzdušnost, jednoduchost a příroda, i tak můžeme shrnout principy, na kterých je postaven projekt AALTO Cibulka. Sedmi podlažní bytový dům, který m...

4. Výstavba pavilonu intenzivní medicíny v areálu Nemocnice Jablonec nad Nisou

Řešené území je v západní části areálu nemocnice v Jablonci nad Nisou.
Z východní strany je řešené území vymezeno nemocničním pavilonem B, ...

5. Chateau Troja Residence, Praha

V sousedství Trojského zámku, na břehu Vltavy, se od 17. století nachází areál bývalého panského statku. Nový život mu vdechla náročná rekons...

6. O2 universum - dostavba malé haly O2 arény na konferenční centrum, Praha

Objekt SO-011B (O2 universum),  je urbanisticky koncipován jako jeden celek tvořený objekty O2 areny a O2 Universa SO - 1 A a SO - 11B. O2 ar...

7. Městská knihovna Písek - Centrum celoživotního vzdělávání

Rehabilitace původních konstrukcí bývalého školního objektu a jeho revitalizace pro potřeby knihovny vytváří možnost přetvořit tyto prostory nejen...

8. Mateřská škola Bystrouška Jihlava

Novostavba mateřské školy dokonale naplnila dodavatelské motto projektu STAVÍME PRO BUDOUCNOST. Budoucnost zosobněnou generací školních dětí i bud...

9. Rustonka Praha

Trojúhelníková parcela. Tři strany, tři domy. Rafinovaná geometrie tří solitérních objektů. Náměstí s průhledy. Zeleň. Fontány. Socha.Stíny, světl...

10. Firemní sídlo LASVIT Nový Bor

Návrh obnovy a doplnění areálu firmy Lasvit míří k výhledu jeho sjednocení do harmonické kompozice celého bloku. Dva stávající památkově chrá...

11. Společenské centrum Sedlčany

Modlitebna je designově velmi odvážně pojatý objekt. Kompozice je podřízena provozní i tvarové čistotě hlavního sálu. Solitérní stavba modlit...

12. Šárecký dvůr, Praha

Architektonický koncept projektu Šárecký dvůr vznikl v našem mezinárodním ateliéru. Jednotící ideou projektu je rovnováha mezi starým a novým, v j...

13. DOB Centrum Dobřichovice

DOB centrum - přestavba bývalého Křižovnického statku v centru Dobřichovic. Areál navazující na centrum obce - rekonstruované objekty doplněné nov...

14. Administrativní budova společnosti EUROVIA CS, a.s., Praha

Stavba sídla společnosti Eurovia v Praze představuje odpověď architekta na téma kancelářská budova jinak. Namísto ryze utilitárního obvyklého...

15. VŠB - TUO Platforma nových technologií CPIT - TL3, Ostrava - Poruba

Celá stavba se skládá ze tří kubusů, které se vzájemně prolínají. Každý kubus má jiný počet podlaží. Východní jednopodlažní kubus je o rozměrech 1...

16. Sportoviště Kamechy, Brno-Bystrc

Sportoviště Kamechy se nachází v severozápadní části Brna, v městské části Brno Bystrc, v lokalitě Kamechy a vzniklo ve vnitrobloku ulic Říčanská ...

17. THERMÁLIUM - Lázeňský dům Beethoven, Teplice

Thermalium jsou termální lázně, integrální součást lázeňského sanatoria Beethoven. Zahrnují dva bazény se 100% vřídelní vodou, wellness se saunami...

18. Pavilon Základní školy, Mníšek pod Brdy

Pozemek je součástí poměrně velkého nezastavěného vnitrobloku – orámovaného velkoryse ze severu panelákovou zástavbou a z jihu lineární zásta...

19. Základní škola Amos, Psáry

Nová základní škola volně doplňuje zástavbu srostlice obcí Psáry a Dolní Jirčany. Budova je zasazena do mírného svahu a její veřejný předprostor u...

20. Rekonstrukce mostu v km 1,429 trati Pňovany – Bezdružice

Železniční most v km 1,429 trati č. 177 Pňovany – Bezdružice převádí neelektrifikovanou regionální trať přes vodní tok Hracholuské přehrady n...

21. Přístavba budovy Muzea skla a bižuterie, Jablonec nad Nisou

Z urbanistického hlediska hmota přístavby svými třemi nadzemními podlažími nijak
nenarušuje urbanistickou koncepci okolí budovy. Výškově je...

22. VSCT Veolia Smart Control Tower-Kladno

Vodojem v areálu vodáren postavilo město Kladno v roce 1933. Jedná se o první vodojem v republice postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdi...

23. Seniorské bydlení, budova C, Zámek Paskov

Předmětem díla bylo provedení stavebních úprav, dostaveb a nástavby objektu C Zámku Paskov, rekonstrukce stávajících a zřízení přípojek inženýrský...

24. Společenský sál v Pivovaru Kocour - konverze, Varnsdorf

HLAVNÍ IDEOU ŘEŠENÍ JE REHABILITACE TECHNICKÉ PAMÁTKY – OBJEKTU KERAMIČKY Z ROKU 1912 - A JEJÍ PŘEDSTAVENÍ V NOVÉ TECHNICKÉ A PROVOZNÍ FUNKCI.

...

25. Port Karolína - 2. etapa, Praha 8

Druhá etapa oblíbeného projektu Port Karolína v pražském Karlíně nabízí velkorysé byty všech kategorií. U těch v nejvyšším podlaží je počítáno s r...

26. Dům pro Vysočinu

Pozemek se nachází na okraji vesnice, kolem pole, lesy, rybníky a kopce. Dům je tvarově lapidární. Jednoduchá banální stodola - osvědčený kvádr se...

27. CENTRUM STROMOVKA, Praha 7

Polyfunkční objekt Centra Stromovka leží v těžišti významné pražské městské části Holešovice mezi ulicemi Veletržní, Strojnická, U Studánky a...

28. Centru odborného vzdělávání uměleckoprůmyslového, SUPŠS Kamenický Šenov

Úprava Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Kamenickém Šenově se z pohledu venkovního pozorovatele může jevit jako architektonicky nezásadn...

29. Mateřská škola Waltrovka, Praha 5

Rozevřená křídla dravce anebo letadla? Anebo koráb námořníka Sindibáda? Novou školku na Waltrovce se určitě hodí spojovat  spíše s letec...

30. Churchill Square, Praha

Kancelářský projekt Churchill Square je při pohledu na panorama Prahy od Strahovského kláštera příjemným protikladem k histo...

31. I/11 Opava, severní obchvat - východní část

Východní část severního obchvatu byla navržena jako 1. část severního obchvatu, včetně objektů zajišťujících propojení této části obchvatu na souv...

32. Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka mechu a perníku - trasa přes slepé rameno

Řešená stavba prochází téměř nezastavěným územím mezi Hradcem Králové a Vysokou nad Labem. Cyklostezka je vedena po levém břehu řeky Labe, sloužíc...

33. Rekonstrukce mostu ev. č. 35816-1 Bítovany

Rekonstrukce stávající mostu, který byl kompletně odstraněn – nosná konstrukce a spodní stavba. Novostavba mostního objektu, kde nosná konstrukce ...

34. Novostavba KONPLAN s. r. o., Plzeň

Administrativní budova firmy Konplan je novou dominantou V Plzni na Borských polích. Klasický trojtakt s vnitřním jádrem a pracovišti po...

35. Vinařství Lahofer

Architektonické studio Chybik + Kristof spolu s generální dodavatelskou společností S-A-S STAVBY s desetiletými zkušenostmi nedávno dokončili vina...

36. Revitalizace ramene drobného vodního toku v Chrudimi

S oživením toku se voda vrací do města, blíže lidem; až na dotek. S čistou a prostupnou vodou se obnovuje domov vodních organismů.

...

37. Dům U Lužického semináře 116 - RUDOLF JELÍNEK, Praha

V místě křížení ulic U Lužického semináře, Klárov a Letenská, v zastavěné části Prahy 1 byl zrekonstruován Měšťanský dům U Bílé botky, který ...

38. Rekonstrukce Státní opery, Praha

Státní opera Praha je jednou ze čtyř scén Národního divadla. Má operní i baletní repertoár a patří mezi nejvýznamnější kulturní scény v Evrop...

39. Rekonstrukce Negrelliho viaduktu Praha

Negrelliho viadukt, který je pojmenován po svém tvůrci, rakouském inženýrovi Aloisi Negrellim, patří mezi nejstarší dopravní projekty v Praze...

40. Rekonstrukce fotbalového stadionu Bazaly, Ostrava

Rekonstrukce známého ostravského fotbalové stadionu na naový tréninkový areál pro mládež z celého Moravskoslezského kraje. Areál po rekonstru...

41. Pivovar Řevnice

Šetrná konverze historického objektu – drážní budovy. Projekt rekonstrukce původního nádraží v Řevnicích s proměnou na budovu pivovaru vytvoř...

42. Rozhledna Císařský kámen, Vratislavice nad Nisou

Rozhledna stojí na vrchu, který se dříve jmenoval Špičák, či Uhlířský vrch. Dnešní název odkazuje k císaři Josefu II., který zde místo v roce 1779...

43. TELEHOUSE, přístavba a nástavba automatické telefonní ústředny, Praha

Objekt Telehouse ze všech stran dotvořil veřejné prostranství města, které u původního objektu téměř neexistovalo. Nové okolí budovy již se stalo ...

44. SCHODIŠTĚ BONO PUBLICO – Hradec Králové

Objekt historického schodiště se nachází v centru Hradce Králové na území Městské památkové Rezervace Hradec Králové.

Objekt krytého sch...

45. Přístřešek s veřejnou chlebovou pecí Cheb

Veřejná stavba, vznikající ve veřejném prostoru za přímé účasti a zapojení veřejnosti, podle historických vzorů, tradičními historickými řemeslným...

46. Mateřská škola Zvole

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu a vybavení, proto byl v roce 2008 zpr...

47. Hasičská zbrojnice a zázemí technických služeb, Líbeznice

Pro historické centrum obce Líbeznice jsou typické uzavřené formy hospodářských dvorů, které jsou odstíněné od hlavní komunikace. Nároží ulic Druž...

48. Mateřská škola Vrané nad Vltavou

Stávající budova mateřské školy již neodpovídala požadavkům z hlediska kapacity, technického stavu, vybavení a zároveň nebyla řešena jako bez...

49. Technologické centrum SAF Kamenice

Kamenický Strojmetal se zabývá výrobou především v oblasti automotive průmyslu. Současně je aktivní v oblasti inovací svým vývojem supravodivých m...

50. Za Větrníkem Dobříš

Jak zajistit soukromí obyvatelům solitérních domů uvnitř rozvíjejících se lokalit? V reakci na vzrůstající potřebu individuálního bydlení a n...

51. Knihovna Hrádek nad Nisou

Nová budova knihovny v Hrádku nad Nisou se nachází v městské památkové zóně mezi hřbitovní zdí kostela sv. Bartoloměje a multifunkčním centrem Brá...

52. Dopravní terminál na Floriánském náměstí Prostějov

Hlavní myšlenkou celého projektu bylo nabídnout občanům a návštěvníkům města Prostějova zázemí regionálního dopravního terminálu odpovídající 21. ...

53. Školící středisko OBB, Ostrava

Novostavba objektu školicího střediska firmy zabývající se stavebními materiály.

54. Rezidence Park Masarykova Liberec

Řešené území se nachází v lokalitě Masarykovy ulice. Téměř lázeňský charakter této třídy byl formován od poloviny 19. století, kdy bylo celé ...

55. Revitalizace pražských náplavek

Projekt budovaný 10 let jsme spoluiniciovali v roce 2009 jako programové a architektonické oživení pražské náplavky historicky koncipované ja...

56. Bytový komplex Panorama Plzeň

Projekt PANORAMA PLZEŇ představuje ojedinělé bydlení z mnoha důvodů. Jedná se o moderní byty o různých výměrách a dispozicích. Lokalita má velmi d...

57. Kellerův mlýn City Park Znojmo

Původní areál mlýna je jedním z mála dochovaných industriálních objektů v těsné blízkosti centra města Znojma. Proto architekt spolu s&n...

58. PRAGA STUDIOS KARLÍN

Čtvrť Karlín se stává fenoménem Prahy, s velkou nadsázkou malým Silicon Valley. Soustřeďují se zde špičkové IT společnosti hledající neotřelá míst...

59. Přístavba a stavební úpravy objektu č.p.24 - Památník Josefa Kaluse, Čeladná

Památník Josefa Kaluse se nachází v budově bývalé školy v Prostřední Čeladné, kde valašský slavík básník J. Kalus učil a tvořil. Budova byla ...

60. Modernizace ŽST. Karlovy Vary - nová výpravní budova, staniční část a prostor přednádraží

Na místě staré provizorní výpravní budovy je navržena nová budova Horního nádraží, splňující současné požadavky provozu nádražních budov. Architek...

61. Most ev. č. 3082-1 Svinary

Stavba nového mostu slouží pro převedení pozemní komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahradil ten stávající z roku 1907, jež byl v hav...

62. SZ Hradec nad Moravicí - Oprava, rekonstrukce a odstranění statických poruch Červeného zámku

Když se řekne Zámek Hradec nad Moravicí, mimochodem v roce 2007 se stal nejpohádkovějším zámkem České republiky, vybaví se romantický neogotický c...

63. Rekonstrukce Staré vodárny v Nebušicích na komunitní centrum městské části

Stará vodárna v Nebušicích se nachází na jižní straně údolí, nedaleko středu obce, při cestě od kostela ke hřbitovu, místo je výjimečné i poh...

64. Výstavní galerie STAGE GARDEN, Rožnov pod Radhoštěm

V Rožnově pod Radhoštěm, v ulici Na Zahradách, tedy v  bezprostřední blízkosti centrálního rožnovského náměstí stojí drobná hrázděná sta...

65. Expozice australské fauny ZOO Praha

Stavba expozice australské fauny (Tasmánie) se nalézá ve střední části areálu zoologické zahrady Praha. Celá stavba je navržena a provedena tak, a...

66. Přestupní terminál Český Krumlov

Záměrem stavby byla revitalizace stávajícího autobusového nádraží, především pak zvýšení komfortu pro cestující a doplnění dalších druhů dopravy (...

67. Terasy Břevnov, Praha

Projekt s velkorysými byty s terasami a jižní orientací s ideálními podmínkami pro skutečně komfortní život.

Umístění stavby je ve stáva...

68. MVE Přepeře II

Stavba malé vodní elektrárny Přepeře II si klade za cíl vznášet otázky a přimět přemýšlet nad propojením architektury, stavitelství, řemesel a umě...

69. Rekonstrukce a přístavba objektu dětské léčebny v Choceradech

Hlavní objekt se skládá za dvou částí, č.p. 124 z roku 1925 a č.p. 189 z roku 1937. Od počátku byl objekt využíván jako dětské sanatoriu...

70. Bytový dům Zelená Libuš, Praha

Zdravé a komfortní bydlen, kvalitní veřejný prostor, aktivní parter s řadou obchodů a služeb, komunitní zahrada, dětské hřiště i pohodlné par...

71. Rezidence Červený dvůr, Praha

Architektura elegantní rezidence v prostředí prvorepublikových vil, v pražských Strašnicích dotváří charakter lokality a kultivuje křižovatku...

72. Obytný soubor VIVUS Uhříněves

Stavba se nachází v Praze Uhříněvsi a je vymezena komunikacemi Ke Kříži, K Dálnici a železniční tratí Praha – Benešov u Prahy. Celý projekt zahrnu...

73. Provozní areál TECHPLAST, Česká Třebová

Stavba provozního areálu byla navržena ve stávajícím nevyužívaném průmyslovém areálu Křivolík na západním okraji města Česká Třebová, při výjezdu ...

74. SPŠ TOS Varnsdorf – konverze

HLAVNÍ IDEOU NÁVRHU BYLO VYTVOŘENÍ OBJEKTU PRO VZDĚLÁVÁNÍ S PRŮMYSLOVÝM CHARAKTEREM A UNIKÁTNÍ ATMOSFÉROU, BLÍZKOU SKUTEČNÝM VÝROBNÍM PROSTORŮM A ...

75. Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla Brno

Rekonstrukce Janáčkova divadla probíhala v několika etapách od roku 2001. Mezi zásadní části poslední a největší rekonstrukce patřila úplná o...

76. Společenské centrum Nupaky

Objekt se nachází na hranici mezi komerční a obytnou zónou. Od obytné zóny je oddělen pásem zeleně. Tvar budovy je přizpůsoben trojúhelníkovému tv...

77. Smetanova obchodní galerie Vsetín

Umístění galerie respektuje stávající uliční čáry, v rámci ulice Žerotínova se tímto obnovila pohledová osa na Vsetínský zámek. Obchodní pasá...

78. Kaskády Hranice – první etapa

Řešení stavby s využitím principu střídání lichých a sudých podlaží o různém tvaru půdorysů považujeme za příznivý prvek v architektonic...

79. Zařízení na Energetické Využití Odpadu (ZEVO) Plzeň

Stavba s názvem ZEVO Chotíkov (Závod na energetické využití komunálního odpadu Chotíkov – dále ZEVO) představuje provoz, který využívá energi...

80. Hala denního ošetření a očištění DEPO Brno

I když jde o utilitárně racionální provozní objekt pro očištění a ošetření vozů tramvají před jejich odstavením do následujícího dne, přesto se je...

81. Přístavba rodinného domu na Kojetíně

Zadáním bylo rozšířit současný objekt o dvě ložnice, koupelnu a šatnu. Nebylo jednoduché přemýšlet o přístavbě k objektu, kterého si nesmírně váží...

82. Polyfunkční dům Hruška v Trojanovicích

Trojanovice, podhorská obec, kde ateliér spolupracuje na pozici architekta obce. Dostali jsme náročný, ale krásný úkol: přestavět a rozšířit obecn...

83. Kostel bl. Restituty Brno - Lesná

Místo stavby kostela leží v jádrové oblasti sídliště Brno Lesná. Zástavbu zde tvoří vysoké obytné panelové domy, převážně deskové. Kostel zde nemů...

84. Rodinný dům Ústecký kraj

Řešené území je v územním plánu rozděleno podle způsobu využití na čtyři plochy: při severním okraji
stavebního pozemku pruh šířky cca 41m ...