Urbanistický projekt roku 2019 - Ostatní ocenění

Počet hlasů: 3005
1. Urbanistická studie - Botič,Úsek toku Botič, protékající mezi ul. Peruckou a Kozinovým náměstím, Praha 10

Urbanistická studie Botiče se v souladu se zadáním věnuje úseku toku mezi ulicí Peruckou a Kozinovým náměstím (s výjimkou úseku toku protékajícího...

Autor: Eva Šarochová,Václav Matějka, Michal Petr, Šimon ...
Projektant: architektonický ateliér PROJEKTOR s.r.o. & Archum...
Přihlašovatel: Městská část Praha 10
Investor: Městská část Praha 10
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Cena veřejnosti v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Počet hlasů: 241
6. Revitalizace území Perla 01 v Ústí nad Orlicí

Návrh zohledňuje současné vazby v území a pozitivním způsobem je rozvíjí. Regenerované území zapojuje do struktury veřejných prostorů a infrastruk...

Autor: Michal Šourek, Milan Ševčík, Pavel Hřebecký
Projektant: MS Plan s.r.o.
Přihlašovatel: MS Plan s.r.o.
Investor: Městský úřad Ústí nad Orlicí - stavební úřad
Ocenění: Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Počet hlasů: 719
7. ROZVOJ BRNĚNSKÉHO VÝSTAVIŠTĚ

ZÁKLADNÍ MYŠLENKY NÁVRHU:

zapojení areálu Výstaviště do organismu města; otevření nového veřejného prostoru - zpřístupn...

Autor: Pavel Rada, Milan Rak, Alena Režná, Martina Řehoř...
Projektant: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchite...
Přihlašovatel: ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. + RadaArchite...
Investor: Statutární město Brno
Ocenění: Titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019
Nominace na titul v soutěži Urbanistický projekt roku 2019