Stavba roku Středočeského kraje 2016 - Ostatní ocenění

Počet hlasů: 107
4. Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Svatá Hora v Příbrami

Areál Svaté Hory tvoří obdélný komplex ambitů o rozměrech 80 x 72 m se čtyřmi kaplemi v rozích, uvnitř na vysoké kamenné terase stojí původně gotic...

Autor: Ing. arch. Richard Cibik, Ing. Michal Sluka, Ing....
Projektant: Ing.arch Richard Cibik - FACIS architekti, f.o., ...
Dodavatel: Starkon a.s.
Přihlašovatel: Starkon a.s.
Investor: Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Pa...
Ocenění: TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA NEJLEPŠÍ REKONSTRUKCI PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Nominace na TITUL v soutěži Stavba roku 2017
Cena Ministerstva kultury ČR v soutěži Stavba roku 2017
Počet hlasů: 1707
5. Adaptace obchodního domu Máj na Městský úřad Kralupy nad Vltavou

Stavba je řešena jako železobetonový montovaný skelet s příčnými průvlaky a ztužidly v podélném směru s vyzdívaným obvodovým plášťěm. Stavba se nachá...

Autor: RH-ARCH, s.r.o
Projektant: RH-ARCH, s.r.o
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: Město Kralupy nad Vltavou
Investor: Město Kralupy nad Vltavou
Ocenění: NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA NEJLEPŠÍ INVESTIČNÍ ZÁMĚR v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 468
6. Předmostí - turistické centrum

Jedná se o rekonstrukci a revitalizaci stávajícího předmostí mostu TGM v Kralupech nad Vltavou. Původní využití objektu byly veřejné záchodky, které ...

Autor: Tereza Kaňková
Projektant: Tereza Kaňková, Jaroslav Kaňka
Dodavatel: BUILDING - LT, s.r.o
Přihlašovatel: Město Kralupy nad Vltavou
Investor: Město Kralupy nad Vltavou
Ocenění: CENA ZA NEJLEPŠÍ REALIZACI VEŘEJNÉHO PROSTORU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 28
7. Muzeum berounské keramiky

Jedná se o rekonstrukci památkově chráněného objektu, snahou bylo co nejvíce zachovat původní konstrukce - viz. textová příloha. Muzeum keramiky se n...

Autor: Ing. Tomáš Petráň, CINEPOINT, s.r.o.
Projektant: SUDOP Project Plzeň a.s., MKC Beroun, příspěvková...
Dodavatel: JEŽ, spol.s.r.o.
Přihlašovatel: Město Beroun
Investor: Město Beroun
Ocenění: CENA ZA STAVBU, KTERÁ NEJLÉPE ROZVÍJÍ KULTURNÍ HODNOTY KRAJINY NEBO OKOLNÍ ZÁSTAVBY v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 47
11. II/329 Poděbrady - přemostění trati Českých drah

Most má 10 polí a celkovou délku 214 m při rozpětí hlavního pole přes zhlaví nádraží 26,5 m. Pro předpětí mostu jsou použity elektricky izolované kab...

Autor: Petr Souček
Projektant: PONTEX spol. s r.o.
Dodavatel: M-SILNICE a.s., SMP CZ, a.s.
Přihlašovatel: M - Silnice a.s.
Investor: Středočeský kraj
Ocenění: CENA HEJTMANA STŘEDOČESKÉHO KRAJE v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA ZA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 4212
13. Domov seniorů Uhlířské Janovice

Stavba domova seniorů je složena ze 5 podlaží, z toho je jedno podzemní a 4 nadzemní. V 1. NP je umístěna gastro část a část ubytovací, ve 2. a 3. NP...

Projektant: Centroprojekt, a.s., Ateliér Velehradský, s.r.o.
Dodavatel: HOCHTIEF CZ a. s.
Přihlašovatel: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková orga...
Investor: Domov seniorů Uhlířské Janovice, příspěvková orga...
Ocenění: CENA VEŘEJNOSTI v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA PRO STAVBU, KTEROU FINANCUJE KRAJ NEBO JEHO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
Počet hlasů: 61
15. Mezinárodní výzkumné centrum ELI v Dolních Břežanech

Mezinárodní výzkumné laserové centrum ELI (Extreme Light Infrastructure) Beamlines je architektonicky i technicky složitá budova. V roce 2017 zde bud...

Autor: Ian Bogle
Projektant: Bogle Architects s.r.o., AED project a. s., ARUP,...
Dodavatel: Metrostav a.s., VCES a.s., OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
Investor: Fyzikální ústav Akademie věd České republiky
Ocenění: NOMINACE NA TITUL STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2016 v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
ZVLÁŠTNÍ CENA ZA STAVEBNĚ-TECHNICKÉ ŘEŠENÍ KONSTRUKCE BUDOVY v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2016
CENA MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU ČR v soutěži Stavba roku 2016