53. Kanceláře společnosti Deloitte, Praha

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Kanceláře společnosti Deloitte, Praha
Ulice: Italská 2581/67
Město: Praha 2
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

Kancelářský prostor je navržen jako obytná krajina by ATELIER KUNC architects – pohodlný a příjemný interiér, který stírá rozdíl mezi klasickým pracovním prostředím a pocitem domácí pohody.

Architektonický koncept je postaven na fenoménu hubů, jednotlivá patra mají každý svůj střed, svůj vlastní HUB s kavárnou a výhledem.

Přízemí je koncipováno tak, aby byl maximálně využitý potenciál bohatě proskleného atria s návazností na venkovní pobytovou a relaxační terasu. Highlightem atria je Deloitte kavárna, která slouží jak pro klienty, tak pro zaměstnance firmy. Spolu s klientskou částí na kavárnu navazují i trainingové a konferenční prostory.

Zcela novým prvkem pro Deloitte je coworkingová zóna, která plní všechny projektové a prezentační potřeby firmy. Coworking je navržen tak, aby splňoval maximální prostorovou variabilitu pro interní i externí projekty. Důležitým interiérovým prvkem je točité designové schodiště, které prostorově propojuje přízemí atria a vstupní haly s coworkingovým patrem.

Pět pater nad atriem slouží pouze pro zaměstnance Deloitte. Všechna jsou propojena otevřeným designovým schodištěm, které spolu s atriem zlepšují celkovou komunikaci a transparentnost napříč celou firmou.

Hlavní komunikačním a sociálním prvkem interiéru je HUB – kavárna s neformálním sezením. Na každý HUB navazují projektové místnosti včetně provozního zázemí. Díky centrální poloze HUBu v rámci celého patra je to oblíbené místo k formálnímu i neformálnímu setkávání. Jednotlivé HUBy enormně zvyšují efektivitu celé firmy.

Protikladem k rušnému HUBu jsou prostorově oddělené semi-openspace zálivy, určené pro standardní pracovní úkony jednotlivých core týmů.

Výjimečnost posledního patra s benefitem velké terasy slouží pro zaměstnanecké i klientské eventy.

Specifikem v návrhu kanceláří byl i důraz firmy Deloitte na maximální hospodárnost a ekologickou stránku projektu. To se například projevilo v požadavku na opětovné využití stávajícího kvalitního pracovního nábytku, což ovlivnilo celkové uspořádání openspace prostoru.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: Atelier Kunc Architects / MgA. Michal Kunc, Ing. arch. Michal Matějíček, Ing. arch. Lucie Eisová, Ing. arch. Miroslava Fiedlerová + MCM architects, Londýn
Projektant: Jakub Cigler architekti
Dodavatel: K4 a.s.
Přihlašovatel: ATELIER KUNC architects, s.r.o.
Investor: Deloitte Česká republika
Plány:
Další soubory:
Články: