Rekonstrukce kina Biograf Český ráj

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Rekonstrukce kina Biograf Český ráj
Ulice: 17. Listopadu 47
Město: Jičín
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Hlavní cíle rekonstrukce Biografu Český ráj byly dva. Prvním z nich byla úprava objektu tak, aby vznikl moderní víceúčelový kulturní objekt, které odpovídá požadavkům 21. století, jehož hlavním účelem bude kinoprovoz. Druhým cílem je kultivovat a estetizovat objekt kina a jeho okolí do podoby, která se bude blížit stavu z doby svého vzniku a zároveň vytvářet obytný a užitný veřejný prostor v blízkosti centra města.

Hlavní úpravou v rámci architektury objektu je odstranění přístaveb (boční křídla a trafostanice) a obnovení majestátního vstupního průčelí. Snahou je obnovit charakter stavby z 20. let a zároveň akceptovat dnešní požadavky na veřejnou stavbu jakou Biograf Český ráj je. U vstupu je obnoven vysoký řád, přístupové schodiště s rampami a originálním osvětlením a je nově doplněn o skleněné zastřešení a plakátovací bannery. Schodiště, obnovené závětří a skleněné zastřešení vytváří dostatečně velký rozptylový a nástupní prostor před objektem.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Ladislav David, Jakub Středa, Jan Havránek, David Dlouhý, Hana Svobodová, Martina Bulenová
Projektant: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Dodavatel: Chládek a Tintěra, Pardubice a. s.
Přihlašovatel: Projektový atelier DAVID, s. r. o.
Investor: Město Jičín
Plány:
Další soubory:
Články: