BUDOVA ODBORNÉ VÝUKY SŠZaT LITOMYŠL

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: BUDOVA ODBORNÉ VÝUKY SŠZaT LITOMYŠL
Ulice: ul. T.G.Masaryka
Město: Litomyšl
Kraj: Pardubický

Popis objektu:

Pro odbornou výuku školy byl upraven dlouhou dobu rozestavěný objekt v sousedství areálu školy. Jedná se o přestavbu rozestavěné stavby z konce 80. let 20. století, která nikdy nebyla dokončena a zkolaudována. Stavba měla původně sloužit jako závodní jídelna pro zaměstnance místní mlékárny.

Cílem přestavby bylo vytvořit odpovídající prostory pro odbornou výuku žáků v rámci vzdělávacího programu Střední školy zahradnické a technické Litomyšl. Výuka v tomto objektu bude zaměřena především praktickým směrem, škola tak požadovala navrhnout prostory pro laboratorní chovy cizokrajných zvířat, učebny informatiky a ateliérové tvorby, expoziční skleník s pěstebními dílnami a prostor pro výuku navrhování a realizace střešních zahrad společně s prostory na sušení rostlin.

Objekt po úpravách a dostavbě sloužící pro praktickou a ateliérovou výuku studentů. V prostoru stávající budovy vznikla čtveřice laboratoří chovu cizokrajných zvířat v 1.NP a dvojice učeben IT a ateliérové tvorby v 2.NP, které jsou doplněny zázemím jak pro studenty, tak pro učitele (WC, šatny, kabinety, sklady). Jižní průčelí objektu bylo doplněno přístavbou dvoupodlažního rizalitu, který umožnil v 1.NP realizovat vstupní zádveří a v 2.NP pak šatnu studentů.

Ze severní strany je provedena přístavba expozičního skleníku s vestavěnou pěstební dílnou. Na tuto přístavbu výškově převyšující původní objekt navazuje nástavba 3.NP, kde je zřízena galerie v rámci skleníku, sušárna bylin, a v otevřené části stíněné pergolou bude probíhat praktická výuka navrhování a realizace střešních zahrad, případně zde bude venkovní kreslírna.

Suterén původního objektu je vyhrazen technickému zázemí (strojovna vytápění a vzduchotechniky) a skladům organického materiálu.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Rekonstrukce a dostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Benda, ARCHITEKTONICKÝ ATELIER ABV
Projektant: APOLO CZ s.r.o.
Dodavatel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.
Přihlašovatel: Pardubický kraj
Investor: Pardubický kraj
Plány:
Další soubory:
Články: