35. Nové byty Hostivař, Praha

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Nové byty Hostivař, Praha
Ulice: Kytínská
Město: Praha
Kraj: hl. m. Praha

Popis objektu:

V návrhu architektonického řešení byla realizována významná kritéria. Nová výstavba by měla být přirozenou součástí sídliště, mít výraznou kompozici, být individuální, ale nepůsobit excentricky, mít svůj řád, avšak odlišit se od typovosti panelových sídlišť, využití charakteru a potenciálu místa (lokalita s výhledem na Prahu, orientace hlavní osy velkého domu směrem ke středu města; pohledy do zeleně východně od pozemku - pozn. v době počátků projektu byl sousední východní pozemek původně nezastavěný), ekonomika projektu (intenzita využití pozemku - zásadním omezením využití pozemku zde byla linie kanalizačního sběrače a jeho ochranného pásma a odstupové vzdálenosti od sousedního panelového domu).

Návrh má být nadčasový (jednoduchost, strohost vzhledu, každý projekt vždy musí počítat i s pozdější realizací a neměl by po té působit nemoderně), rozmanitost ve velikosti bytů a jejich členění (byty pro jedno/dvou členné domácnosti, rodiny až po větší mezonety), propojení interiéru s exteriérem (lodžie, balkony, terasy, předzahrádky), vymezení prostoru parteru (malý dům uzavírá prostor ve vztahu k velkému domu a sousednímu panelovému domu), poskytnout příjemné a maximálně komfortní bydlení ve standardu nastaveném investorem, použití běžných konstrukcí a technologií (základní konstrukce železobetonový skelet a cihelné zdivo) a tradičních materiálů i v interiéru (dřevo, kov, keramika) a barevnost - domy mají působit klidným, elegantním dojmem (světlé plochy fasády v kombinaci tmavými okenními rámy).

Výsledkem spojení těchto kritérií byla srostlice pravidelných geometrických forem polygonu a čtverce velkého domu v kombinaci s nepravidelným geometrickým tvarem malého domu. U velkého domu, v místě propojení polygonu a čtverce byla situována hlavní vertikála pohybu – výtah a naproti schodiště, kolem ní vstupy do bytů. Malý dům měl poskytovat komornější bydlení – 1 byt na patro.

Typologický druh stavby: Stavby pro bydlení (bytové domy, rodinné domy, domy pro seniory)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Markéta Svobodová
Projektant: Architektonický atelier ABV
Dodavatel: ASPIRA CONSTRUCTION a.s.
Přihlašovatel: AKRO FLATS s.r.o.
Investor: AKRO FLATS s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: