33. Obnova a rehabilitace zámku v Písečném

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Obnova a rehabilitace zámku v Písečném
Ulice: Písečné 1
Město: Písečné 37872
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Obnova a rehabilitace Zámku v Písečném je do soutěže STAVBA ROKU přihlašována z mnoha důvodu: jedná se v našich podmínkách o unikátní obnovu zámeckého areálu v jeho primárních funkcích, který byl za posledních 100 let po všech stránkách doslova zmrzačen. Navíc je jeho obnova spojena doslova se všemi disciplínami tradičního stavitelství včetně umělecko – řemeslného štafírování interiérů, za použití tradičních i nových postupů stavitelství, s využitím nových technologií bez narušení historických hodnot vedoucím k jednoduše řízenému provozu.

Zámek s administrativním lihovarem se stal přirozeným správním a reprezentačním sídlem zemědělského holdingu a zároveň je po právu opět dominantou obce. Spolu se zapojením vodních prvků a realizací nové zahrady vytváří unikátní architektonický celek v centru obce. Obnovena byla historická stopa komunikace navazující na novou síť stezek a zpevněných ploch, od příjezdu lemovanou novou ohradní zdí. Ekologický přínos stavby tkví v návratu (chovných) vodních prvků do krajiny, v provedení protipovodňových opatření při modelaci přirozené hranice areálu u řeky Dyje, včetně důmyslného zakomponování tepelných čerpadel k vytápění objektů do samotné zahrady.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Petr Řehořka, Simona Avratová, Kamila Krejčiříková
Projektant: ARCHATT PAMÁTKY, spol.s.r.o., Ing. Simona Avratová, Atelier Krejčiříkovi s.r.o.
Dodavatel: RHEA STAV, s.r.o.
Přihlašovatel: FREDI s.r.o.
Investor: FREDI s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: