Revitalizace budovy muzea východních Čech, Hradec Králové

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Revitalizace budovy muzea východních Čech, Hradec Králové
Ulice: Eliščino nábřeží 465/7
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Budova Muzea Východních Čech v Hradci Králové byla postavena v letech 1909-1912 dle návrhu architekta Jana Kotěry v secesním stylu. Kotěra zde uplatnil asymetrickou dispozici, tzn. že půdorys budovy založil na schématu latinského kříže, přičemž pravé (jižní) křídlo s přednáškovým sálem oproti ose severního křídla o několik metrů posunul.

V suterénu byly navrženy dílny, místnosti pro technologické sbírky, šatny a umývárny, skladiště, kotelna, byt domovníka, lapidárium a dílenský dvůr, v přízemí velká čítárna s 62 místy u stolů, knihovna, ředitelna), vestibul, šatna a velký přednáškový sál amfiteatrálně upravený s 200 sedadly, galerií a místností pro přednášejícího. První patro bylo určeno pro sbírky uměleckého průmyslu a pro velký výstavní sál s vrchním osvětlením, prostupující do 2. patra. Ve druhém patře se výstavní prostor rozděloval podle návrhu na prehistorii a exponáty historického muzea. V obou patrech byly navrženy ještě místnosti pro kustody a skladiště. Do třetího patra projektant umístil fotografický ateliér s horním osvětlením, temnou komoru, několik laboratoří a konzervační sál. Na obou postranních plochých střechách navrhl architekt prostorné terasy, které ale v současné době neslouží návštěvníkům muzea.

Stavba byla provedena v režném zdivu z lisovaných, částečně glazovaných cihel, význačné architektonické detaily fasády, zejména plastická výzdoba, byly realizovány v omítce nebo jiných materiálech.

Celkový projekt byl dokončen v červnu 1934 instalací velké fontány před budovou muzea, která je opět společným dílem státních průmyslových škol. Autorem návrhu byl rovněž Jan Kotěra, který navrhl i většinu vnitřního zařízení, včetně čítárny a přednáškového sálu. Od roku 1995 je objekt národní kulturní památkou. Budova prošla v letech 1999-2002 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí, dále byla rekonstruována v r. 2011.

Aktuálně byla provedena byla sanace celé fasády, a to ve formě jejího kompletního očistění včetně kamenných říms, keramických ozdobných prvků a lokální výměny poškozených lícových a glazovaných cihel, poškozené spárování bylo také obnoveno.

V rámci architektonického řešení došlo v úpravě barevného řešení nátěrů otvorových výplní a dalších truhlářských výrobků (okna, dveře, kryty otopných těles) a zámečnických konstrukcí. Došlo k významnému množství restaurátorských prací.

V rámci předpolí objektu došlo k architektonickým úpravám kašny (restaurátorský zásah) a zábradelní zdi za kašnou Došlo k odstranění nepůvodní konstrukce-vyzdívky z dutých cihel a znovu vyzdění z cihel plných.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Autor: Jaroslav Svěrek
Jakub Masák
Projektant: Ateliér Masák & Partner, s.r.o
Dodavatel: Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum východních Čech
Přihlašovatel: Společnost GEMA ART + Chládek a Tintěra - muzeum východních Čech
Investor: Statutární město Hradec Králové
Plány:
Další soubory:
Články: