29. CarTec Group - BMW PREMIUM SELECTION A MOTORRAD DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: CarTec Group - BMW PREMIUM SELECTION A MOTORRAD DOLNÍ OBLAST VÍTKOVICE
Ulice: 3018
Město: Ostrava-Vítkovice
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Jedná se o dobudování komplexu servisní a prodejní sítě BMW v Ostravě. Stávající prodejní objekty BMW a MINI u Frýdlantských mostů mají trvalý deficit servisních kapacit.

Novostavba komplexu BMW v Dolní oblasti Vítkovic na většině plochy řeší především servis automobilů BMW, MINI a motocyklů BMW. A to včetně karosářských prací i práškové lakovny. Samostatným provozem je i moderní pneuservis s kapacitním sezónním skladem zákaznických kol. Samozřejmostí je myčka vozidel s ekologickým uzavřeným okruhem vody.

Na tyto průmyslové provozy navazuje i prodej ojetých vozidel a motocyklů (v přední výstavní části komplexu).

Objekt je založen na ŽB základových trámech, které jsou opřeny o vrtané ŽB piloty v počtu 122 ks, průměru 600mm, délky 6,0-9,0m. Konstrukce haly je navržena jako ŽB prefabrikovaný skeletový nosný systém opláštěný PIR panely. Prodejní prostory jsou řešeny jako ocelový skelet s prosklenou fasádou. Zastřešení je řešeno plochou střechou tvořenou vazníky se spádem k vnitřním vpustím (podtlakové odvodnění), střecha je částečně řešena s přesahy.

Typologický druh stavby: Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Burian
Projektant: AB Projekt, spol. s r.o.
Dodavatel: FEST Ostrava s.r.o.
Přihlašovatel: FEST Ostrava s.r.o.
Investor: CarTec Ostrava s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: