Vývojový areál Fryčovice, II.etapa

Ceny:
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Vývojový areál Fryčovice, II.etapa
Ulice: Fryčovice 772
Město: Fryčovice
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Objekt vývojového areálu má obdélníkový půdorysný tvar o vnějších rozměrech 30,0 x 30,0 m.

Jedná se o nepodsklepenou jednopodlažní halu spojenou s administrativním dvoupodlažním vestavkem. Výška objektu je cca 7,1 m. Nosné svislé konstrukce objektu administrativního vestavku jsou navrženy ze železobetonových zdí se ztužujícími sloupy a z ocelových sloupů. Vodorovné nosné konstrukce vestavku jsou tvořeny ŽB monolitickými deskami.

Nosné svislé konstrukce haly jsou tvořeny obvodovými železobetonovými zdmi s přidruženými ztužujícími sloupy a dřevěnými sloupy. Střecha haly je navržena jako pilová, hlavní nosná konstrukce střechy je tvořena soustavou vazníků a šikmých krokví. Vazníky jsou kotveny na ŽB stěny a dřevěné sloupy.

Založení objektu je navrženo plošně. Sloupy jsou založeny na centrických jednostupňových základových patkách. Obvodové a vnitřní stěny jsou založeny na základových pásech.

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Projektant: INPROS FM s.r.o.
Dodavatel: Beskydská stavební a.s.
Přihlašovatel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.
Investor: IDEA AIR s.r.o.
Plány:
Další soubory:
Články: