Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice

Ceny:
Cena hlavního mediálního partnera časopisu Stavitel v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Krytá ledová plocha Na Stínadlech, Teplice
Ulice: Na Stínadlech 3280
Město: Teplice
Kraj: Ústecký

Popis objektu:

V lázeňském městě Teplice byl v 70. letech minulého století postaven reprezentativní zimní stadion s kapacitou 6000 diváků. Dospělý hokej však nikdy nepřekročil úroveň třetí nejvyšší tuzemské soutěže, proto v Teplicích v roce 2007 skončil. Po dalších čtyřech letech z města odešla i mládež a sportovní stánek zchátral. Město Teplice o velký zimní stadion nikdy neprojevilo zájem a tehdejší majitel jej nechal zbourat. Vedení města avizovalo, že chce pro občany vybudovat krytou ledovou plochu a rozhodlo se záměr realizovat nedaleko fotbalového stadionu a to technologickým i faktickým napojením na sportovní halu.

Koncentrace dvojice objektů rozdílného sezónního využívání je přínosná i pro lepší naplnění ubytovacích a gastronomických kapacit. Další nespornou výhodou jsou vybudovaná dopravní zařízení.

Stavební pozemek navazuje na západní straně na objekt sportovní haly, z východní strany je ohraničen tréninkovým fotbalovým hřištěm FK Teplice a z jižní a severní strany je lemován místními účelovými komunikacemi. Vzhledem k příbuznému charakteru staveb, tj. nově zbudovaného zimního stadionu a dříve dokončené sportovní haly, bylo v architektonickém řešení a výrazu zvoleno návazné řešení a vzájemný soulad.

Zimní stadion je založen na vrtaných hlubinných pilotách. Objekt je konstrukčně proveden jako železobetonový monolitický skelet se svislými železobetonovými stěnami a sloupy a železobetonovými stropními deskami doplněnými stropními trámy. Schodišťová ramena jsou železobetonová prefabrikovaná / monolitická. Tribuny pro diváky jsou taktéž prefabrikované železobetonové.

Nosná střešní konstrukce je tvořena příčnými dřevěnými obloukovými lepenými vazníky se ztužujícími prvky ve vodorovném i příčném směru. Materiálové a technické řešení konstrukcí odpovídá typu sportovního objektu a respektuje náročný vnitřní provoz z hlediska „užitného“ zatížení zároveň s důrazem na kvalitní prostředí sportovních aktivit. Zděné nenosné konstrukce jsou převážně z režného (neomítaného) zdiva Liapor v různých konstrukčních tloušťkách.

 

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Petr Sedláček
MISE s.r.o. Teplice
Projektant: SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Statutární město Teplice
Plány:
Situace
1.PP
1.NP
Pohledy
Řezy
Další soubory: PENB Textová část
Články: