20. Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Smuteční obřadní síň Valašské Meziříčí
Ulice:
Město: Valašské Meziříčí
Kraj: Zlínský

Popis objektu:

Na začátku byla architektonická soutěž, vypsaná na jaře 2014 a obeslaná 60 návrhy. Předmětem soutěže byla nová smuteční síň pro 200 smutečních hostů, kolumbária, vsypová loučka a úpravy plochy u hlavního vstupu na hřbitov. Vítězný návrh brněnských architektů Lukáše Pecky a Ivany Smětákové soustředil všechny požadované prvky do jednoho kompozičního celku - do obřadního okrsku.

Obřadní okrsek je jasný prostorový prvek se silným symbolickým významem. Rituální význam místa je zdůrazněn stoupající osou poslední cesty. Cesta je lemována stromy a traktována - stejně jako lidský život - pravidelným rytmem překonávaných stupňů. Tato osa pokračuje až do auditoria obřadní síně. Tam, zdůrazněna převýšeným světlíkem, vrcholí katafalkem s rakví zesnulého. 

Kompozice prvků obřadního okrsku využívá nadčasových, obecně platných zákonitostí, jakými jsou symetrie, rytmus a perspektiva. Zároveň je využívá pouze v účelné míře a ve prospěch atmosféry okamžiku posledního rozloučení: jasně, přehledně a neokázale.

Objekt je jednopodlažní, s výrazně převýšeným objemem světlíku v ose poslední cesty. Světlík je ústředním kompozičním prvkem jak venkovních, tak vnitřních prostor. Objem světlíku navíc ukrývá venkovní vývody technologií (VZT, chlazení) a servisní žebřík.

Výraznými vstupními dveřmi vchází smuteční hosté přes příčně situované foyer do samotné síně - auditoria. V samotném závěru hlavní osy se nachází apsida katafalku s rakví.  

Typologie auditoria vychází z tradičního uspořádání trojlodního prostoru, s lavicemi po stranách a s průchodem v ose. Tato skladba interiéru dovoluje uspořádání různých forem obřadu - mimo jiné bohoslužbu slova a vynášení rakve jako součást obřadu. 

Uzavřenost auditoria je porušena jeho boční vizuální vazbou se smutečním atriem. Atrium slouží jako důstojný přechod vstříc všedním dnům – je tudy možný odchod smutečních hostů a také průchod k vsypové loučce ve svahu nad obřadní síní. Klidná atmosféra prostoru je podtržena pomalým plynutím vody ve Fontáně života uprostřed átria.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Lukáš Pecka
Ivana Smětáková
Projektant: ARCHISLUŽBA.CZ
Dodavatel: MH-STAVBY, s.r.o.
Přihlašovatel: Město Valašské Meziříčí
Investor: Město Valašské Meziříčí