19. Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Uzel Plzeň, 2.stavba - přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská
Ulice: Nádražní 102
Město: Plzeň
Kraj: Plzeňský

Popis objektu:

Stavba se nachází v centru města Plzně. V přednádražním prostoru byl zachován historický vzhled opěrných zdí. Rozšířením ulice Mikulášská se zvýšil komfort i bezpečnost veškeré dopravy vč. pěší.

První velká přestavba plzeňského nádraží proběhla v roce 1907. Po více jak 100 letech tedy prošla stanice modernizací ovšem s velkým důrazem na zachování historického vzhledu vybraných částí stavby.

Předmětem stavby je rekonstrukce kolejiště v seřaďovacím a osobním nádraží vč. nástupišť, mostních objektů, TV, technologie, rekonstrukce přednádražního prostoru a ulice Mikulášská vč. tramvaj. trati.

Stavbou nebyly dotčeny přírodní památky, lokality Natura 2000 ani významné krajinné prvky. Zabudováním nového

 

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ano
Autor: SUDOP Praha, a.s.
Projektant: SUDOP Praha, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s., OHL ŽS, a.s. (Společnost "MTS + OHL - Uzel Plzeň")
Přihlašovatel: Metrostav a.s.
OHL ŽS, a.s.
Statutární město Plzeň
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Statutární město Plzeň