18. VD ŠANCE - Převedení extrémních povodní

Ceny:
Nominace na titul v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: VD ŠANCE - Převedení extrémních povodní
Ulice: Vodní Nádrž Šance
Město: 739 15 Staré Hamry
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Vodní dílo Šance (VD Šance, VD) na řece Ostravici se nachází v Moravskoslezském kraji na území obcí Ostravice a Staré Hamry, hráz VD je umístěna v říčním km 45,770.

VD bylo navrženo v 60 letech minulého století, jeho kamenitá hráz byla dosypána v roce 1969, a s výškou 65 m nad terénem byla ve své době nejvyšší sypanou hrází v ČR. Vodní dílo bylo dokončeno v roce 1970 a od té doby spolehlivě plnilo účely, pro které bylo navržené.

VD Šance je mimořádně významným zdrojem pitné vody pro moravskoslezský region, výrazně přispívá k omezení škodlivých účinků povodní v území pod nádrží a plní i další doprovodné funkce.

Celkový objem nádrže je cca 62 mil. m3. Nádrž je situována přírodním prostředí Beskyd a je umístěna v území CHKO.

VD Šance je jedním z klíčových zdrojů Ostravského oblastního vodovodu zásobujícího vodou Moravskoslezský region. Toto území i celou ČR postihla v posledních letech výrazná sucha a znovu se ukázalo, jak velký význam mají pro obyvatelstvo spolehlivé vodní zdroje.

Rekonstrukce VD Šance je dokončena, vodní dílo je plně funkční a bude bezpečně plnit své funkce v dalším období provozu.

Provádění úprav na přehradních vodních dílech v návaznosti na zpřísnění standardů bezpečnosti vzdouvacích staveb za povodní v ČR se pozitivně projevuje zvýšením bezpečnosti obyvatel žijících v rozsáhlých územích pod vodními díly. Velmi cenné je, že se podařilo skloubit provádění této rozsáhlé stavby s provozem vodního díla, kdy i v průběhu výstavby byl zajišťován odběr vody a současně byly u této stavby nacházející se v území CHKO Beskydy respektovány i zájmy ochrany přírody.

VD Šance je od svého vzniku i dominantou území a turistickým cílem. Začlenění stavby v území a v prostředí Beskyd a architektonické řešení podpoří atraktivitu pro návštěvníky. Otevření informačního návštěvnického centra na VD přispěje k objasňování účelů, pro které jsou vodohospodářské stavby zřizovány.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Rekonstrukce
BIM: Ne
Projektant: AQUATIS a.s.
Dodavatel: OHL ŽS, a.s.
Přihlašovatel: OHL ŽS, a.s.
Investor: Povodí Odry, státní podnik
Plány: Zobrazit více plánů
Situace 1
Situace 2
Koordinace
Řez skluz
Řez hráz
Řez přčný hráz
Další soubory:
Články: