17. Smuteční obřadní síň Břeclav

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Smuteční obřadní síň Břeclav
Ulice: Lanžhotská 66
Město: Břeclav 690 02
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Původní smuteční místnost ze 60. let minulého století již byla nevyhovující a byla na začátku léta 2017 zbořena. Na jejím místě vyrostla během 15 měsíců moderní stavba podle projektu břeclavského architekta Libora Foukala. Nová smuteční síň má kapacitu 120 smutečních hostů, kteří mají k dispozici také kryté venkovní čekací prostory. Moderní provozní zázemí má samozřejmě k dispozici i pohřební služba. Součástí stavby byly i nové komunikace v areálu hřbitova, nová výsadba zeleně, včetně vzrostlých stromů.

Vedle objektu vlastní obřadní síně a jejího nejbližšího okolí, byl řešen celý nástupní předprostor hřbitova.

Cílem řešení bylo rozšíření nedostatečné kapacity odstavných ploch pro motorová vozidla a jízdní kola, vymístění stávající trafostanice při vstupu do areálu, doplnění a oživení zelených ploch. Dále doplnění stávajících rozptylových ploch o ochranné prvky před vlivy počasí a odpočinkový nábytek (sloupová arkáda před vstupem do obřadní síně, lavičky) a v neposlední řadě oddělení obslužného provozu od prostorů pro účastníky obřadu a návštěvníky hřbitova. Osazení novostavby obřadní síně v závěru hlavní nástupní osy areálu hřbitova, pozvolný přechod objektu do okolí, oblé tvary konstrukcí, terénní násypy, výhled ze sálu do meditační zahrady, zapojení přírodních prvků (zeleň, voda – fontána v respiriu) – to vše vytváří důstojné a současně uklidňující prostředí pro rozloučení se zesnulým.

Typologický druh stavby:
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Libor Foukal
Projektant: F&K&B, a.s.
Dodavatel: STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o.
Přihlašovatel: Město Břeclav
Investor: Město Břeclav
Plány:
Koordinační situace
Půdorys
Řez
Další soubory: Průvodní zpráva PENB
Články: