16. Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně - Žabovřeskách

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Víceúčelové tělovýchovné zařízení v Brně - Žabovřeskách
Ulice: Sirotkova 371/36
Město: Brno - Žabovřesky
Kraj: Jihomoravský

Popis objektu:

Průčelí budovy Králova-Sirotkova je evidováno v Ústředním seznamu kulturních památek a škola se nachází na území ochranného pásma Městské památkové rezervace, celkovému architektonickému výrazu a začlenění do kontextu místa tak byl přikládán velký význam. Neméně důležitý je fakt, že nový velký objem byl umístěn do městské struktury tvořené především rodinnými domy. Proto byl kladen velký důraz na architektonické měřítko stavby vůči okolní zástavbě a to tak, aby novostavba celkově zapadla do okolí a nerušila. Střecha objektu novostavby je pod úrovní střešní římsy staré školy, stavba je zapuštěna do zářezu ve svahu, čímž je opticky potlačena její velikost. Na návrh stavby mělo vliv i dodržení osvětlení a oslunění okolních rodinných domů, tak aby byly splněny normové hodnoty.

Nově budované západní křídlo uzavírá objekt školy a uzavírá tak dvůr, kde se nachází venkovní školní hřiště, které bylo ponecháno.

Jedná se o racionální, účelné architektonické řešení, které respektuje památkově chráněné secesní uliční fasády stávající školy z roku 1904. Fasáda je provětrávaná a je obložena vlákno cementovými deskami, které jsou kotvené na systémovém hliníkovém roštu. Měřítko formátu desek a jejich pastelová barevnost terakoty je zvolena s ohledem na stávající starou školu a sousední rodinné domy.

Základní nosnou strukturu tvoří monolitický skeletový systém, na který jsou ve střešní rovině nasedlány dřevěné lepené vazníky délky 17m, na něž jsou příčně kotveny dřevěné trámky – sekundární nosný systém střechy. Skeletový systém, dřevěné vazníky i trámky jsou přiznány v interiéru a vytváří tak pravidelný rytmus v prostoru dlouhém 28 metrů.


 

Typologický druh stavby: Stavby pro tělovýchovu a sport (tělocvičny, hřiště, stadiony, plavecké bazény)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Projektant: Ing. arch. Jiří Gerö, Ph.D., D.P.E.A.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
FRAMA, spol. s.r.o.
Přihlašovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky
Investor: Statutární město Brno, Městská část Brno-Žabovřesky
Plány: Zobrazit více plánů
Situace
Pohled 1
Pohled 2
Řez 1
Řez 2
1.PP
Další soubory: PENB
Články: