12. Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ
Ulice: Hlavní 46
Město: Veleň
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Novostavba základní školy je navržena jako dvoupodlažní tvarově členitý objekt 9 - ti třídní základní školy z
aujímá 3 hlavní navzájem propojená křídla.
Dvoupodlažní část učeben s chodbou a kabinety učitelů tvoří jihozápadní křídlo areálu školy, prostor spojovací
hlavní chodbou navazuje na jednopodlažní jídelnu a šatny.
Stavební program je řešen jako typová zděná konstrukce s nosnými obvodovými stěnami, s vnitřním traktem– středová chodba,
stěny byly zatepleny kontaktním způsobem 200 mm MW, s povrchovou úpravou.
Budova má rozdílně pojaté fasádní plochy – nástupní a exponované pohledové strany jsou řešeny s obkladem z dřevěných
lamel 15 mm, ostatní plochy ze strukturované omítky. Tělocvična tvoří výrazově odlišný prvek z typových fasádních
endvičových panelů s izolační výplní v kombinaci sv. šedé a modré barvy. Tělocvična je z monolitických betonových
prvků a lepených dřevěných vazníků, s prosklenými bočními stěnami.

Typologický druh stavby: Stavby pro vzdělávání, vědu a výzkum (školy, laboratoře, školky)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ano
Projektant: Bursík Holding, a.s.
Miroslav Vajtr
Dodavatel: HSF System a.s.
Přihlašovatel: HSF System a.s.
Investor: Obec Veleň
Plány: Zobrazit více plánů
Širší vztahy
Koordinace
Pohledy
Řezy
1.NP
2.NP
Další soubory: PENB
Články: