9. Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové

Ceny:
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství za prvky Smart Cities v soutěži Stavba roku 2019
Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Parkovací dům Jana Gayera v Hradci Králové
Ulice: Šimkova 1292
Město: Hradec Králové
Kraj: Královéhradecký

Popis objektu:

Řešené území je vepsáno do půdorysných obrysů jednoho z bastionů opevnění barokní pevnosti.

 

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: Jaromír Chmelík
Petr Večeřa
Jan Ondrák
Projektant: Ing. arch. Jaromír Chmelík, architekti chmelík & partneři s.r.o.
Dodavatel: BAK stavební společnost, a.s.
Přihlašovatel: BAK stavební společnost, a.s.
Ing. arch. Jaromír Chmelík, architekti chmelík & partneři s.r.o.
Investor: ISP Hradec Králové, a.s
Plány:
Další soubory:
Články: