5. Administrativní centrum PIANO, České Budějovice

Soutěže: Stavba roku 2019
Zkráceně: Administrativní centrum PIANO, České Budějovice
Ulice: Mánesova - Lidická
Město: České Budějovice
Kraj: Jihočeský

Popis objektu:

Administrativní centrum PIANO se nachází na křížení severojižní a západovýchodní městské třídy, jižně od historického centra, kde urbanismus přechází od blokové zástavby k solitérním objektům. Sedm různých geometrických trajektorií se zde protíná, kříží, naráží, či běží paralelně a vytváří síť významných bodů, přechodových hran a osových průhledů. Toto jsou projevy místa, které jsme našli a následně použili jako katalyzátor pro návrh tvarosloví objektu, nyní pojmenovaného “PIANO“ (původně Manes Office Center).

Zadáním investora, určující rozsah projektu, byla kancelářská budova a záměrem CMC pak bylo vyjádřit energii místa a současně vymyslet otevřenou, pozitivní atmosféru pro práci a podnikání. PIANO je objekt ve tvaru “U“, který vstupuje do veřejného prostoru formou nároží a má ve svém geometrickém středu dobře propojené otevřené atrium. Právě tato dualita, ruchu a pohybu v exteriéru oproti tichu a klidu uvnitř, činí PIANO zajímavým prostředím a zvláštním místem pro práci nebo podnikání.

PIANO má pět nadzemních podlaží zakončených střechou ve tvaru „plachtícího“ křídla, která zakrývá technické instalace. V přízemí je průchozí recepční hala na výšku dvou podlaží, spojená s atriem, restaurací, kavárnou a obchodními prostory. V nadzemních podlaží má PIANO přibližně 9000 m2 nájemních ploch, v podzemních pak parkoviště na dvou podlažích pro 125 automobilů.

Typologický druh stavby: Administrativní budovy (kanceláře, banky, úřady)
Kategorie: Novostavba
BIM: Ne
Autor: David Richard Chisholm
Vít Máslo
Martina Chisholm
Projektant: CMC Architects a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Přihlašovatel: CMC Architects a.s.
Investor: EXPANDIA, a.s.