Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích

Ceny:
Cena Fondu dopravní infrastruktury v soutěži Stavba roku 2014
Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: Cyklistická stezka přes Labe v Čelákovicích
Ulice: Lávka přes Labe
Město: Čelákovice
Kraj: Středočeský

Popis objektu:

Nová lávka je unikátní stavbou jak z hlediska své délky, tak i použitím nově vyvinutého materiálu mostovky. Lávka přes Labe v Čelákovicích je první konstrukcí v ČR, která má nosnou konstrukci vyrobenou z ultra-vysokohodnotného betonu, jehož použití pro mostovku vede k nízké hmotnosti lávky, a tím i možnosti použití lehkých závěsů i pylonů. Zároveň jde o závěsnou lávku pro pěší a cyklisty s největším polem v ČR.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Novostavba
Autor: Ing. Milan Kalný
Václav Kvasnička
Ing. Jan Komanec
Prof. Akad. arch. Petr Keil
Dodavatel: METROSTAV a.s., Divize 5
Investor: Město Čelákovice
Plány:
ŘEZ PODÉLNÝ
PYLON
ŘEZ PŘÍČNÝ
Další soubory:
Články: