49. Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany
Ulice: Trať Zbiroh-Rokycany
Město: Holoubkov
Kraj:

Popis objektu:

Železniční trať Zbiroh - Rokycany představuje důležitou součást západní větve II.tranzitního železničního koridoru. Díky projektu významně vzrostla bezpečnoszt a současně i rychlost železničního provozu. Co naopak pokleslo, byl negativní vliv železniční dopravy na obyvatele. Behem výstavby se podarilo o celou třetinu omezit rozsah plánovaných výluk oproti zadávací dokumentaci. Při stavbě se osvědčila perfektní spoluparáce zhotovitele, investora, projektanta a starostů dotčených obcí.

Typologický druh stavby: Stavby pro dopravu (silnice, komunikace, tunely, mosty, železnice, propusti, parkoviště, garáže, servisy, depa, nádraží, letiště, čekárny, čerpací stanice)
Kategorie: Rekonstrukce
Dodavatel: Eurovia CS, a.s.
Subterra a.s.
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Plány:
POHLED
CELKOVÁ SITUACE
SIT
Další soubory:
Články: