51. Dodávka díla - stavebních prací pro realizaci velk

Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: Dodávka díla - stavebních prací pro realizaci velk
Ulice:
Město: Cheb
Kraj: Karlovarský

Popis objektu:

Intenzifikace ČOV v Chebu, včetně zabezpečení rovnoměrného přečerpávání odpadních vod z kanalizace města Františkovy Lázně, odvedení odpadních vod z území městské části Chebu - Švédského Vrchu a intenzifikaci ČOV v Mariánských Lázních. Rozšířením a zkvalitněním systémů sloužících k odvádění a čištění odpadních vod ve zmíněných oblastech je dosaženo snížení znečištění recipientů Ohře a Kosového potoka.

Typologický druh stavby: Technická infrastruktura (kolektory, čističky, výměníkové stanice, elektrárny, likvidace odpadů)
Kategorie: Rekonstrukce
Dodavatel: SMP CZ, a.s.
Investor: CHEVAK Cheb, a.s.
Plány:
Další soubory:
Články: