Revitalizace městských lázní na galerijní objekt L

Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: Revitalizace městských lázní na galerijní objekt L
Ulice: Masarykova 723/14
Město: Liberec
Kraj: Liberecký
Stát: ČR

Popis objektu:

Koncept revitalizace městských lázní pro potřeby Oblastní galerie Liberec předpokládá vytvoření podmínek pro stálé expozice sbírek obrazů, grafik a plastik, pro krátkodobé výstavy v optimálních klimatických a prostorových podmínkách, součástí programu jsou dále prostory pro doprovodné programy, zázemí pro návštěvníky a správu galerie, servisní prostory a prostory pro depozitář.

Typologický druh stavby: Stavby pro kulturu a osvětu (kina, divadla, knihovny, kongresová centra, muzea, koncertní sály, církevní stavby)
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Ing. arch. Jiří Buček
Dodavatel: Chládek a Tintěra Pardubice, a.s.
Spoluautor: Ing. arch. Filip Horatschke
Ing. arch. Jan Duda
Ing. arch. Helena Hlávková
Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Plány:
VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE
Další soubory:
Články: