57. Centrum KRAKOV

Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: Centrum KRAKOV
Ulice: Lodžská 850/6
Město: Praha 8
Kraj: hl. m. Praha
Stát: ČR

Popis objektu:

Jedná se o novostavbu nákupního centra s cca 80-ti pronajímatelnými obchody, službami a vybaveností. Objekt má jedno podzemní a tři nadzemní podlaží. Konstrukce je tvořena železobetonovým a ocelových skeletem, opláštění tvoří kombinace sendvičových panelů, prosklených fasád a omítky. Střecha je plochá. Součástí díla jsou i inženýrské sítě, zpevněné plochy, sadové úpravy, rekonstrukce lávky pro pěší, atd.

Typologický druh stavby: Stavby pro obchod a služby (restaurace, obchodní centra)
Kategorie: Novostavba
Autor: HMAarchitekti s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Investor: Centrum Krakov a.s.