60. Injektáž prachového uhlí do vysoké pece č.4

Ceny:
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR v soutěži Stavba roku 2014
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu v soutěži Stavba roku 2014
Soutěže: Stavba roku 2014
Zkráceně: Injektáž prachového uhlí do vysoké pece č.4
Ulice: Průmyslová 1000
Město: Třinec
Kraj: Moravskoslezský

Popis objektu:

Investiční záměr vychází z požadavku nahradit část vsázkového koksu prosazovaného přes přes sazebnu prachovým uhlím, které bude injektováno do všech dmyšných armatur na obou vysokých pecích VP č.4 a VPč.6. Stavba rozhrnuje instalaci nového zařízení na mletí, dopravu a injektáž mletého uhlí do VP. Vlastní zařízení pro injektáž prachového uhlí do VP je doplněno o další servisní a podpůrné zařízení, které zajišťují všechny požadavky předpisů.

Typologický druh stavby: Stavby pro průmysl (výrobní závody, energetické centrum, sklady)
Kategorie: Rekonstrukce
Autor: Milan Dobiáš
Ing. Jiří Siuda
Ing. Stanislav Smiga
René Gaiola
Dodavatel: Paul Wurth S.A.
Investor: TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s.