Aktuality

Vyšel nový newsletter STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 1/2021

 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉHO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY STŘEDOČESKÉHO KRAJE,


dovolujeme si Vám představit nový newsletter soutěžní přehlídky toho nejlepšího, co se děje v architektuře i stavebnictví Středočeského kraje.

Odevzdání přihlášek i veškeré dokumentace je realizováno elektronicky  do 10.6.2021 a soutěž bude v letošním roce nově realizovat část také v on-line prostředí.

Soutěž má možnost aktivně pomoci, a i v současné dlouhodobě nelehké situace, umožnit představení a seznámení široké odborné i laické veřejnosti s úspěchy stavitelství a architektury na celém území Středočeského kraje a prezentovat tak práci všech, kdo se na realizaci těchto staveb podíleli.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci nadačních programů. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje, Petry Peckové a ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče Středočeského kraje.

„Soutěž Stavba roku považuji za velmi přínosnou – upozorňuje na hodnotné stavby, které jsou nejen účelné, ale architektonicky a esteticky velmi zajímavé,“ říká hejtmanka, a dodává: „Chtěla bych vyzvat všechny Středočechy, aby se rozhlédli po svém okolí a zapojili se do soutěže nominací či hlasováním, a pomohli tak ocenit osvícené zadavatele i realizátory, po nichž v našem kraji zůstane po další generace kvalitní architektura.“

Hlavním oceněním soutěžní přehlídky je titul Stavba roku Středočeského kraje 2021, dále Cena hejtmanky Středočeského kraje, udělují se rovněž zvláštní ceny. Součástí soutěže je tradičně i Cena veřejnosti, kterou získává stavba oceněná na základě anonymního hlasování široké veřejnosti, které bude spuštěno následně po uzavření a zveřejnění přihlášek.

Těšíme se na všechny přihlášené stavby v roce 2021!

Vypisovatelé soutěže:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Středočeský kraj

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

Obec architektů

Krajská hospodářská komora Střední Čechy

 

NEWSLETTER STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 1/2021

 

Zpět