Aktuality

Přihlášky URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 do 10.3.2021

 

PŘIHLASTE VAŠI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI KRAJŮ A OBCÍ, JEJÍ ZMĚNY, ÚZEMNÍ STUDIE, DALŠÍ URBANISTICKÉ STUDIE A PROJEKTY ŘEŠÍCÍ VĚTŠÍ I MENŠÍ CELKY, A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ DO 7. ROČNÍKU SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY.

URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021

Podklady ke stažení:

Podmínky soutěže

Přihláška UPR 2021

Registrace UPR 2021

Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru pro život nás všech.

Soutěž organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, řízený radou programu za účasti spoluvypisovatelů soutěže.

Vypisovateli soutěže jsou již tradičně Nadace ABF, ČKAIT, MMR, ČSSI a AUÚP.

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 10. 3. 2021!

Přihláška, dokumentace a všechny další podklady do soutěže se zasílají pouze elektronicky za pomoci elektronické úschovny, nebo jiného úložiště. Odkazy na stažení a vyplněná přihláška se zasílají pouze elektronicky na email stavbaroku@stavbaroku.cz.

Zpět