Aktuality

Hledá se nejlepší Urbanistický projekt roku 2021 v České republice - přihlášky do 10.3.2021!

 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉHO URBANISMU, ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A ARCHITEKTURY,

MÁTE OPĚT VÝJIMEČNOU MOŽNOST PŘIHLÁSIT VAŠI ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACI KRAJŮ A OBCÍ, JEJÍ ZMĚNY, ÚZEMNÍ STUDIE, DALŠÍ URBANISTICKÉ STUDIE A PROJEKTY ŘEŠÍCÍ VĚTŠÍ I MENŠÍ CELKY, A VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ DO JIŽ 7. ROČNÍKU SOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKY URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021.

Dobrá územní regulace je základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru pro život nás všech.

Nenechte si ujít příležitost být součástí nejdéle trvající tradiční přehlídky toho nejlepšího co se v oboru děje a být prezentováni širokému okruhu nejen odborníků, ale i veřejnosti a to v průběhu celého roku. Přihlášku včetně příloh zasíláte pouze elektronicky!

Přihlášené stavby bude hodnotit odborná porota. Jednotlivé přihlášené urbanistické projekty budou posuzovány, v návaznosti na typ předložené dokumentace, dále pak kvalitu a prezentaci urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce, kvalita řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních, vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území, začlenění území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování, komplexnost řešené problematiky i grafické zpracování a dalších kritéria souvisejících s přihlášeným projektem.

Získat můžete nominaci na titul a titul Urbanistický projekt roku 2021 nebo některou ze zvláštních cen. V letošním ročníku držitel titulu získá i symbické originální křišťálové razítko z dílny Ronyho Plesla, vyrobeného sklárnou Rückl. Přihlášené projekty budeme představovat originálními natočenými filmovými spoty.

Těšíme se na všechny Vaše přihlášené urbanistické projekty!

Sledujte facebook STAVBY ROKU a aktuality na webu STAVBY ROKU !

 

Příjemné chvíle s URBANISTICKÝM PROJEKTEM ROKU!

Vám přejí vypisovatelé soutěže

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo pro místní rozvoj

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Český svaz stavebních inženýrů

Asociace pro urbanismus a územní plánování

 

NOVÝ NEWSLETTER

Zpět