Aktuality

Vyšel nový newsletter STAVBA ROKU 1/2021

 

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ DOBRÉHO STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURY,

dovolujeme si Vám popřát do roku 2021 hodně sil, zdraví a úspěchů pracovních i osobních!

Přinášíme Vám otevřené přihlášky do již 29. ročníku prestižní a unikátní přehlídky Stavba roku 2021 a zároveň rekapitulaci roku 2020 se Stavbou roku!

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí ve stavitelství a architektuře. Porota v roce 2020 navštívila v rámci hodnocenía všech 84 přihlášených staveb v ČR a za necelých 12 dnů najela téměř celých 2 700 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Celkem 24 nominací bylo představeno na slavnostním Nominačním večeru v Národním technickém muzeu v Praze, kterým hosty výjimečným způsobem provedla Berenika Kohoutová. Tituly a zvláštní ceny, v návaznosti na mimořádnou aktuální situaci, byly vyhlášeny a představeny netradiční formou, prostřednictvím unikátních filmových dokumentů, virtuálně a ve spolupráci s médii.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila tradičně i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů.

Přihlášky do nového již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěže Stavba roku 2021 jsou aktuálně otevřené do 10.června 2021. Těšíme se na všechny stavby, které v roce 2021 přihlásíte!

Velké poděkování patří také všem partnerům soutěžní přehlídky.

Příjemné chvíle se STAVBOU ROKU 

Vám přejí vypisovatelé soutěže

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Svaz podnikatelů ve stavebnictví

 

NEWSLETTER STAVBA ROKU 1/2021

Zpět