Aktuality

Hledá se nejlepší Urbanistický projekt roku 2021 v České republice

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů vypisují již 7. ročník tradiční soutěžní přehlídky URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021, která je zcela výjimečná svým obsahem a představuje studie území a územní plánování široké odborné i laické veřejnosti.

Přihlášky do soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021 jsou aktuálně otevřené do 10.března 2021. Přihlášky najdete na www.stavbaroku.cz.

„Dobrá územní regulace tvoří základ pro rozvoj území i pro úspěšnou tvorbu prostoru, pro život nás všech“, připomíná důvody pro vypsání samostatné soutěže zaměřené na urbanismus a územní plánování, Petr Durdík, předseda Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny.

Jednotlivé přihlášené projekty a studie budou posuzovány v návaznosti na stupeň a typ předložené dokumentace podle nejrůznějších kritérií, kterými jsou mimo jiné i kvalita a prezentace urbanistického řešení, úroveň celkové navržené koncepce řešení, kvalita a způsob řešení trvalé udržitelnosti z hledisek environmentálních, ekonomických a sociálních. Dalším kritériem pak je i vytvoření podmínek pro kvalitní architektonicko-urbanistický vývoj území, zároveň vytvoření podmínek pro kvalitní dopravní a inženýrskou obsluhu území. Neméně důležitým hlediskem je začlenění řešené části území z hlediska širších vazeb, způsob řešení veřejných prostranství, metodika zpracování předloženého soutěžního projektu, ale také komplexnost řešené problematiky, přehlednost, srozumitelnost a grafické zpracování a další aspekty, které bude posuzovat vypisovateli jmenovaná nezávislá odborná porota.

Odborná porota Urbanistického projektu roku 2021 je složená tradičně ze zástupců vypisovatelů, kterými jsou Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českého svazu stavebních inženýrů.

Soutěž i v letošním roce organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství jako nadační program, za aktivní účasti všech vypisovatelů.

Hlavním oceněním je prestižní titul Urbanistický projekt roku 2021.

Na vyhlášení výsledků soutěže URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU 2021, který bude součástí galavečera tradiční celorepublikové soutěže STAVBA ROKU 2021, se můžete těšit v říjnu 2021

 

Více o URBANISTICKÉM PROJEKTU ROKU 2021 na www.stavbaroku.cz.

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING ABF.

 

KONTAKT:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Urbanistický projekt roku 2021

stavbaroku@stavbaroku.cz

Zpět