Aktuality

Porota Stavby roku Středočeského kraje 2020 již navštívila všech 27 staveb přihlášených do letošního ročníku

 

V letošním ročníku mezi přihlášenými do Stavby roku Středočeského kraje převažují stavby základních škol a mateřských škol v celkovém počtu deseti staveb. V pestré typologické paletě staveb Středočeského kraje také najdete 4 průmyslové a výrobní objekty, celkem 3 kulturní a sakrální stavby, zastoupení zde mají stavby technické i dopravní infrastruktury, stavby pro zdravotnictví, ubytování, služby, sport i rodinné domy.

Přihlášené stavby ve Středočeském kraji má celkem 23 měst a obcí. Po dvou želízcích v ohni mají Dobříš, Kladno, Líbeznice a Sedlčany.

Všechna přihlášená díla posuzuje nezávislá odborná porota, složená ze zástupců vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Odborná porota pracuje ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová (KÚSK), předsedkyně poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt (Nadace ABF), Ing. Václav Mach (ČKAIT), Ing. Petr Nicek (SPS ČR), Ing. Ladislav Brett (ČSSI), Ing. Pavel Němec (HK SČ), doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc. (OA). Porota navštívila v rámci hodnocení všech 27 přihlášených staveb.

Vyhlášení výsledků Stavby roku Středočeského kraje 2020

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne 17.září 2020 v 17:00 v GASKu v Kutné Hoře. Hlavním oceněním je titul Stavba roku Středočeského kraje 2020 a dále Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji. Odborná porota dále navrhuje udělení zvláštních cen. V soutěži je udělována také Cena veřejnosti, stavbě oceněné v hlasování široké veřejnosti. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2020 postoupí přímo do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2021.

Zpět