Aktuality

Prázdniny v Galerii ABF s dětmi ZŠ, architekturou, stavitelstvím a řemesly

Prázdninové řemeslné a výtvarné dílny pro děti ZŠ probíhají v Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství celé prázdniny.


Děti v týdeních cyklech vytváří své představy modelů měst a domů a seznamují se hravou a tvořivou formou s architekturou, stavitelstvím a řemesly.
Každý pátek pořádají výstavu svých prací pro své rodiče a další hosty v prostoru Galerie ABF.

Během prázdnin vznikla celá série modelů měst a domů, které budou v průběhu roku postupně představovány i na různých dalších akcích pořádaných Naaí ABF i dalšími partnery.


Více na facebooku České stavební akademie.

Partneři ABF výtvarných dílen jsou MPO, SPS, Hospodářská komora Praha, ČKAIT, Metrostav, Baumit a Českomoravský beton. Všem partnerům moc děkujeme!

Zpět