Aktuality

Nový program České stavební akademie - vzdělávací akce červen a 2. pololetí 2020

 

Dům Nadace ABF je pro Vás po mimořádných opatřeních opět otevřen. Česká stavební akademie Vás zve na novou sérii vzdělávacích akcí STAVEBNICTVÍ 2020.

Ve výukových prostorách i mimo ně jsou respektovány veškerá hygienická opatření i doporučení, včetně zajištění dezinfekce u vstupu i ve všech dalších prostorách.

 

Stavebnictví a legislativa

22.6.2020 od 9:00 /  STAVEBNÍ DENÍK proč a jak – i elektronicky?

Odborný seminář přináší aktuální informace o legislativně, podobě a způsobu vedení stavebního deníku, s doplněným příklady z praxe. Nové možnosti podoby stavebního deníku.

30.6.2020 od 9:00 / ŘÍZENÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE STAVBY

Odborný seminář je zaměřen na fázi přípravy a realizace stavby v návaznosti na stávající i připravovanou legislativu. Zaměřuje se na jednotlivé fáze a části procesu přípravy a realizace různých typů staveb doplněné o reálné příklady a zkušenosti.

VÍCE ZDE

Konference:

2. a 3.9.2020 / 6. ODBORNÁ KONFERENCE BIM VE STAVEBNICTVÍ 2020 a Miniexpo 2020

Každoroční odborná konference BIM ve stavebnictví o aktuálních otázkách a tématech, včetně aktuální legislativy, která je doplnělá zcela výjimečnou expozicí MiniExpo BIM 2020.

VÍCE ZDE

Příprava na autorizační zkoušky ČKAIT - obecná i odborná část:

Intenzivní odborné semináře nabízejí jedinečnou podobu a formu uceleného seznámení všech, kdo se připravují na autorizační zkoušky se všemi obecnými i všemi odbornými potřebnými částmi pro úspěšnou přípravu k autorizačním zkouškám ČKAIT, včetně přípravy na jednotlivé specializace a obory.

9.6.2020 od 8:00 / PŘÍPRAVA NA AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKU ČKAIT V OBORU POZEMNÍ STAVBY

Intenzivní přípravný kurz pro přípravu na obor Pozemní stavby - obecná i odborná část, včetně informací o průběhu zkoušky.

11.6.2020 od 7:45 PŘÍPRAVA NA AUTORIZAČNÍ ZKOUŠKU ČKAIT V OBORU DOPRAVNÍ STAVBY

Intenzivní přípravný kurz pro přípravu na obor Dopravní stavby - obecná i odborná část, včetně informací o průběhu zkoušky.

23.6.2020 od 8:15 PŘÍPRAVNÝ KURZ K AUTORIZAČNÍ ZKOUŠCE ČKAIT V OBORU STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ

Intenzivní přípravný kurz pro přípravu na obor Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - obecná i odborná část, včetně informací o průběhu zkoušky.

VÍCE ZDE

 

DALŠÍ ODBORNÉ SEMINÁŘE A AKCE červen 2020 a 2. pololetí 2020 ZDE 

 

Těšíme se na Vás na seminářích i konferencích!

Česká stavební akademie

Václavské náměstí 31, Praha 1

vzdelavaní@abf-nadace.cz

Zpět