Aktuality

6. odborná dvoudenní konference BIM ve stavebnictví 2020 aktuálně 2. a 3.září 2020

 

Konference se aktuálně posunula z původního červnového termínu na 2.a 3.září 2020, v návaznosti na vývoj aktuální mimořádné situace v ČR, s dodržením všech potřebných a předepsaných podmínek pro realizaci akce (účastníkům konference budou k dispozici roušky, dezinfekce a další předepsané prostředky).

Konferenci připravili Nadace ABF, MPO, CZ.BIM a SPS, ve spolupráci s ČAS, MMR, ČKAIT, ČSSI, SIA ČR, ČVUT, SEVEN, ČKLOP a za podpory dalších partnerů i odborných partnerů konference.

Konference je určena pro projektanty, architekty, stavebníky, stavební dodavatele, výrobce stavebních hmot a výrobků, úředníky dotčených orgánů a organizací státní správy, facility managery a odborné pedagogy, developery, zástupce samospráv, akademiky i studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol.

Program dvoudenní konference:

Program 1. den / panely /10:00 - 17.00/

1. Panel – BIM a vystavěné prostředí
2. Panel – BIM a aktuální legislativa
3. Panel – BIM v praxi veřejných investorů
4. Panel – BIM v praxi soukromých investorů

Pozvání na číši vína a setkání s partnery /od cca 17.00 - cca 20.00 /
Dokumentární film Stavba roku

Program 2. den / workshopy / 10.00 - cca 14.00 /

1. Workshop – BIM ve FM
2. Workshop – BIM v CDE
3. Workshop – BIM – rozpočty, výrobky, technologie
4. Workshop – BIM a krajský geoportál

Konferenci bude doprovázet po oba dva dny výstava Miniexpo BIM 2020.

Program bude průběžně upřesněn.

Počet účastníků a další potřebná opatření budou dle aktuálního vývoje mimořádné situace v ČR.

Těšíme se s Vámi na viděnou na 6. odborné konferenci BIM ve stavebnictví 2020!

PŘIHLÁŠKY NA KONFERENCI BIM VE STAVEBNICTVÍ 2020

Zpět