Aktuality

V čele poroty 28. ročníku soutěže Stavba roku 2020 je architekt Jan Vrana

 

Rada programu Stavby roku 2020 jmenovala odbornou porotu letošního 28. ročníku složenou tradičně ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů.

 

Složení odborné poroty Stavba roku 2020:

Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana / Předseda odbormé poroty /

Ing. arch. Martina Hovořáková / Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství /

Ing. Renata Zdařilová Ph.D. / Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě /

doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. / Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR /

Ing. Ladislav Vaněk / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR /

 

Porotci ze svého středu zvolili novým předsedou poroty Ing. arch. Akad. arch. Jana Vranu, který již několik let byl jedním ze členů poroty Stavba roku.

Ing. arch. Akad. Arch Jan Vrana vystudoval stavební fakultu ČVUT v Praze u prof. Františka Cubra a pokračoval u něj také na pražské AVU. Pracoval v Projektovém ústavu výstavby hl. města Prahy u Karla Filsaka, od roku 1991 vedl vlastní architektonický ateliér HÉTA, jehož je spolumajitelem. Členem České komory architektů se Jan Vrana stal v roce 1993, kdy začal rovněž aktivně pracovat v jejích orgánech (jako člen zkušební autorizační komise, člen Stavovského soudu, později člen představenstva). V roce 2007 byl zvolen 1. místopředsedou představenstva ČKA, kde poté, až do května 2012 zastával pozici předsedy ČKA. Je již několik let členem Autorizační rady ČKAIT. S Nadací ABF, ČKAIT a dalšími subjekty dlouhodobě pravidelně spolupracuje také při výstavních činnostech a akcích zaměřených na architekturu a stavitelství.

Odborná porota opět v letošním ročníku navštíví všechny přihlášené stavby. Porotu bude doprovázet na cestě filmový štáb, který připraví opět jako v loňském roce medailonky všech přihlášených staveb. Všechny přihlášené stavby budete moci potkávat na sérii putovních výstav, a budou již tradičně součástí velkého katalogu této prestižní soutěžní přehlídky.

 

STAVBA ROKU 2020 má otevřené přihlášky do 10. června 2020, po uzavření přihlášek budou přihlášené stavby zveřejněné na www.stavbaroku.cz, v pořadí dle doručení přihlášek organizátorům.

Přihlaste svou stavbu do zcela jedinečné a zároveň tradiční celorepublikové soutěžní přehlídky Stavby roku 2020.

Podmínky a přihlášky 28. ročníku prestižní celorepublikové soutěže Stavba roku jsou zveřejněné ZDE

Kontakt Stavba roku 2020: stavbaroku@stavbaroku.cz

Zpět