Aktuality

Porota STAVBY ROKU 2019 navštívila všech 53 přihlášených staveb v ČR a najela 2 690 km

 

Porota navštívila v rámci hodnocení během července a začátku srpna všech 53 přihlášených staveb a najela rekordních 2 690 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb.

     

Porota složená ze zástupců vypisovatelů z řad architektů a inženýrů pracovala ve složení:

doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, Csc., předsedkyně poroty

Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana (Nadace ABF)

Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT)

doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR)

Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR).

   

Pohled na práci poroty, přihlášené stavby i další informace o Stavbě roku 2019 najdete na nové facebooku https://www.facebook.com/StavbaRoku.cz/

Zpět