Aktuality

STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE 2019 otevírá hlasování veřejnosti

Tisková zpráva, 15. srpna 2019

Do 6. ročníku soutěžní přehlídky Stavby roku Středočeského kraje 2019 se přihlásilo 20 staveb. Soutěží stavby různých velikostí a funkcí. Stavby hodnotí 7členná odborná porota. Slavnostní udílení titulů a dalších cen se uskuteční v pondělí 11. listopadu 2019.

Soutěž vypisuje Středočeský kraj spolu s Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, která soutěž zároveň organizuje, dále s Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, Českým svazem stavebních inženýrů, Krajskou hospodářskou komorou Střední Čechy, Obcí architektů a Svazem podnikatelů ve stavebnictví. Prestižní soutěž je vypsaná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje Jaroslavy Pokorné Jermanové.

Posuzování staveb a porota Stavby roku Středočeského kraje 2019

Velká pozornost se věnovala kromě celkového konceptu a architektonického řešení, i dalším důležitým kritériím jako jsou použité technologie, technické a materiálové řešení, nejrůznější specifické parametry i vlastní realizaci stavby včetně provedení detailů. Významným kritériem je rovněž kvalita investičního záměru a přínos stavby pro svoji lokalitu, a rovněž ve vztahu ke Středočeskému kraji. Rovnocennými partnery mezi soutěžícími jsou stavby velkých měřítek s nadmístním významem, stejně tak malé stavby s náplní pro své nejbližší okolí.

Všechna přihlášená díla posuzovala nezávislá odborná porota, složená ze zástupců vypisovatelů, jmenovaná radou programu soutěže Stavba roku Středočeského kraje. Odborná porota pracovala ve složení Ing. arch. Markéta Svobodová (KÚSK), předsedkyně poroty, Ing. arch. Pavel Weishaupt (Nadace ABF), Ing. Václav Mach (ČKAIT), Ing. Petr Nicek (SPS ČR), Ing. Ladislav Brett (ČSSI), Ing. Pavel Němec (HK SČ), doc. Ing. arch. Milan Rejchl, CSc. (OA). Porota navštívila v rámci hodnocení během července všech 20 přihlášených staveb.

Hlasování veřejnosti

Stavba roku Středočeského kraje 2019 opět otevírá hlasování veřejnosti. Na stránkách www.stavbaroku.cz můžete dát od 15. 8. 2019 od 10:00 svůj hlas stavbě, kterou Vy považujete za tu nejzdařilejší. Hlasování bude ukončeno v neděli 10. 11. 2019 ve 12:00. Výsledky hlasování budou vyhlášeny na slavnostním vyhlášení v pondělí 11. 11. 2019. Stavba s největším počtem hlasů získá Cenu veřejnosti.

Vyhlášení výsledků Stavby roku Středočeského kraje 2019

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v pondělí 11. listopadu 2019. Hlavním oceněním je titul Stavba roku Středočeského kraje 2019 a dále Cena hejtmanky Středočeského kraje stavbě za největší přínos Středočeskému kraji a osobnosti architektury / stavitelství za přínos Středočeskému kraji. Odborná porota dále navrhuje udělení zvláštních cen. V soutěži je udělována také Cena veřejnosti, stavbě oceněné v hlasování široké veřejnosti. Stavba oceněná titulem Stavba roku Středočeského kraje 2019 postoupí přímo do celostátní soutěže STAVBA ROKU 2020.

Přihlášená i oceněná díla Stavby roku Středočeského kraje 2019 budou k vidění na výstavách v regionu.

 

Zpět