Aktuality

Ohlédnutí za 5. odbornou konferencí BIM ve stavebnictví - BIM v rámci digitálního Česka

 

Ve dnech 28. a 29. května 2019 se v Praze konal 5. ročník odborné konference BIM ve stavebnictví, tentokrát s podtitulem BIM v rámci Digitálního Česka.

 

Akci organizovala Nadace pro rozvoj stavitelství a architektury (Nadace ABF) ve spolupráci s Odbornou radou pro BIM (CzBIM).

Záštitu nad konferencí převzali Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Svaz měst a obcí ČR (SMO ČR) a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

Po úvodním slovu předsedy Správní Rady Nadace ABF, Ing. arch. Jana Fibigera, první den v rámci dopoledního bloku vystoupili zástupci ministerstev a ICT UNIE. Jedním z prvních řečníků byl Ing. Petr Serafín, ředitel odboru stavebnictví a stavebních hmot na MPO, který přítomné informoval o stavu zavádění metody BIM v souvislosti s realizací Koncepce zavádění metody BIM v ČR.

Druhý blok sestával z prezentací zástupců ČAS, Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR Praha), VŠB-TU Ostrava a Mezinárodní asociace FM (IFMA). V posledním bloku prvního dne se představil CzBIM a poté jednotlivé komerční subjekty, které ukázaly, jak řeší problematiku BIM ve své praxi.

Druhý den byl věnován stavbám realizovaným za použití metody BIM, které se zúčastnily přehlídky Stavba roku nebo podobných a mohou být pro ostatní inspirací. Na závěr konference ukázal Tomáš Prokeš z agentury ČAS zkušenosti a příklady praktického využití BIM pro provoz domu.

Akce byla úspěšná, letos ji navštívilo celkem 210 účastníků, pro něž během obou dnů přednášelo 27 vystupujících.

 

Zpět