Aktuality

Oznámení o úpravě výše registračního poplatku u přihlášek rodinných domů a dalších staveb veřejných i soukromých s nižšími investičními náklady

 

Dovolujeme si Vás informovat o aktuálním rozhodnutí Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, týkající se úpravy výše registračního poplatku Stavby roku 2019, na podporu přihlášování staveb rodinných domů a ostatních veřejných i soukromých, veřejných prostranství a dalších menších stavebních děl s nižšími investičními náklady.

 

Úprava registračního poplatku Stavba roku 2019 se týká přihlášovaných staveb rodinných domů a ostatních přihlášovaných veřejných i soukromých staveb, u kterých jsou investičními náklady nižší než 15 milionů Kč (u těchto staveb uplatňujících sníženou sazbu registračního poplatku je potřeba k přihlášce doložit výší investičních nákladů).

 

Upravený registrační poplatek Stavba roku 2019:

Platí pouze pro přihlášované stavby rodinných domů a přihlašované ostatní veřejné i soukromé stavby, u kterých jsou investičními náklady nižší než 15 milionů Kč, a je pro tyto stavby ve výši 8 000,- Kč (+DPH).

Pro všechny ostatní přihlašované stavby platí registrační poplatek uvedemý v soutěžních podmínkách a přihlášce v nezměněné výši.

 

Těšíme se na všechny Vaše přihlášky letošního již 27. ročníku Stavby roku 2019!

Všechny přihlášené stavby budou zveřejněné na webu Stavby roku i novém facebooku StavbaRoku po ukončení přihlášek.

 

 

Zpět