Aktuality

Integrovaná reference kvality RABF 2019 zná letošní držitele certifikátů Excelentní kvalita

 

Tisková zpráva Nadace ABF, 7. dubna 2019

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství zveřejnila výsledky Ratingu pro rok 2019 a předala certifikáty „Excelentní kvalita“ vítězům všech čtyř kategorií na tiskové konference Stavba roku 2019, která proběhla na Ministerstvu průmyslu a obchodu na konci dubna za účasti prvních třech oceněných v každé kategorii.

Předání certifikátů se účastnili vypisovatelé Stavby roku 2019 Ing. Petr Serafín, ředitel Odboru stavebnictví a stavebních hmot MPO, Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, Ing. Jiří Nouza, prezident SPS a Ing. arch. Jan Fibiger, CSc., předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavebnictví a prezident SIA ČR-Rada výstavby.

„Při praxi soutěže na nejnižší cenu je potom těžké zajistit skutečnou kvalitu pro konečnou stavbu. Jedním z nástrojů vhodných pro zadavatele je proto reference na projektanta, dodavatele a poskytovatele služeb, se kterými kontrakt na přípravu a následnou realizaci stavby uzavře. Jak ale získat odborně ověřenou referenci, která by se opírala o několikaleté hodnocení zpracovatele zakázky? Tento úkol si již čtvrtým rokem předsevzal naplnit rating Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství „RABF“, který je sestavován za pětileté období úspěšnosti podle referencí z veřejných přehlídkových soutěží.“ Uvedl RABF Jan Fibiger, předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

RABF se opírá o významný počet navzájem nezávislých odborných hodnocení, za kterými stojí dlouhá řada organizací a nezávislých expertů, a je vyjádřením integrované reference. Je potřeba dodat, že RABF je otevřen pro další oborové přehlídkám a hodnocením, i dalším systémům hodnocení. Předseda ČKAIT, Pavel Křeček, na tiskové konferenci informoval, že aktuálně probíhají jednání o zapojení soutěží o nejlepší stavby jednotlivých krajů do celorepublikové Stavby roku a do hodnocení Ratingu v rámci RABF.

Ratingu pro rok 2019 je sestaven z výsledků řady dílčích hodnocení za roky 2014 – 2018, mezi které jsou zahrnuty tyto přehlídky: Stavba roku | Zahraniční stavba roku | Stavba roku Středočeského kraje | Urbanistický projekt roku | Cena Inženýrské komory ČKAIT | Grand Prix obce architektů | Presta Jižní Čechy | Nejlepší dodavatel roku | Baumit Fasáda roku. V oblasti výrobků o hodnocení: Známka kvality: Výrobek-technologie pro stavebnictví a architekturu | Známka Ověřeno pro stavbu | Grand Prix ForArch | Zlaté medaile IBF | Nejlepší výrobce stavebnin.

Pro hodnocení, přidělování bodů, je přijata zásada, že výše ohodnocení je dána oceněním stavby (nebo výrobku) v některé z výše uvedených přehlídek a na tyto body má nárok každý člen stavebního týmu: autor, projektant, dodavatel nebo výrobce. V případě konsorcia, mají nárok na body všichni členové konsorcia, neb jde o bodování kvality, ne rozsahu jejich účasti. Musí však být uvedeni v dokumentaci konkrétní soutěže. Podíly jednotlivých členů sdružení, nebo podíly autorské neuvedené v dokumentaci se nezkoumají. Každá fyzická nebo i právnická osoba účastnící se na stavbě v projektové přípravě může být uvedena v rámci jedné stavby a vymezené kategorie jen jednou. Tatáž stavba (výrobek-technologie) může být posuzována i opakovaně v různých systémech hodnocení (soutěžích), pokud to jejich podmínky dovolí, získaná ohodnocení se potom sčítají. Aktualizace systému probíhá s roční periodou.

Zdroje informací pro sestavení RABF byly čerpány z otevřených zdrojů poskytnutých vypisovateli a organizátory jednotlivých přehlídek a nejsou zpracovateli RABF dále individualizovány.

Rating pro rok 2019 je zpracován samostatně za roky 2014-2018 pro dodavatele staveb (celkem 221 subjektů), pro fyzické osoby: autory a projektanty (celkem 812 subjektů), pro právnické osoby, zhotovitele projektové dokumentace dokončených staveb (celkem 312 subjektů) a pro dodavatele výrobků a technologií pro přípravu a realizaci staveb (celkem 114 subjektů). Jednotliví účastníci hodnocení získávají za účast v přehlídkách a za získaná ocenění progresivně odstupňovaný počet bodů, ze kterých je potom vypočteno jejich roční pořadí a pořadí za sledované pětileté období.

 

Za období 2014-2018 bylo uděleno celkem 1 213 040 bodů, které obdrželo celkem 1 459 subjektů posuzovaných v systému RABF a do něj zohledněných přehlídkových soutěžích.

Mezi architekty a projektanty získal nejvíce bodů statik a konstruktér Vladimír Janata, který získal 8750 bodů a spolu s ním další 4 osoby získaly ocenění „Excelentní kvalita“ za to, že získali více předních umístění. 204 osob získalo „Výborná kvalita“ za aspoň jedno nebo i více předních umístění, dalších 317 osob získalo hodnocení „Dobrá kvalita“ za získání aspoň jednoho dílčího ocenění.

Mezi projektovými ateliery a kancelářemi byla nejúspěšnější AED project, a.s., která získala celkem 12910 bodů, a patří mezi 6 kanceláří, které získaly „Excelentní kvalitu“, 84 získalo „Výbornou kvalitu“ a 138 „Dobrou kvalitu“.

Mezi výrobci obhájila první místo společnost Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Weber s 5 800 body a spolu s šesti dalšími firmami získala zařazení „Excelentní kvalita“, 27 výrobců získalo ocenění „Výborná kvalita“ a 64 „Dobrá kvalita“.

Absolutním vítězem hodnocení je i pro rok 2019 Metrostav a.s. s 36 070 body, která spolu s 10 dalšími dodavateli získala ocenění „Excelentní kvalita“, 49 dodavatelů obhájilo hodnocení “Výborná kvalita“ a 102 „Dobrá kvalita“.

 

Spolu s výsledky RABF byli představeny také letošní aktuálně otevřené soutěžní přehlídky organizované Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, kterými jsou Stavba roku 2019, Zahraniční stavba roku 2019, Stavba roku Středočeského kraje 2019, Urbanistický projekt roku 2019 a Známka kvality Výrobek technologie pro architekturu a stavitelství roku 2019.  Účast a výsledky všech těchto soutěží jsou započítávány do hodnocení Ratingu v RABF.

Uzávěrky přihlášek jednotlivých soutěží:

Stavba roku 2019                                                       10.6.2019

Zahraniční stavba roku 2019                                       10.6.2019

Urbanistický projekt roku 2019                                    10.6.2019

Stavba roku Středočeského kraje 2019                        14.6.2019

Známka kvality Výrobek-technologie roku 2019             1.7.2019

Více o Ratingu Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství na www.rabf.cz.

 

Kompletní výsledky RABF pro rok 2019 budou prezentovány na webu www.rabf.cz v průběhu května 2019. Nadace ABF vystaví jednotlivým účastníkům na jejich žádost, certifikát o jejich umístění v hodnocení RABF pro potřeby referencí pro výběrová řízení a pro potřeby propagace.

O Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství: Nadace ABF od roku 1992 organizuje soutěž STAVBA ROKU v rámci jednoho ze svých nadačních programů. Programy a činnost nadace jsou zaměřeny na podporu a rozvoj architektury a stavitelství. Nadace ABF organizuje také ZAHRANIČNÍ STAVBU ROKU, URBANISTICKÝ PROJEKT ROKU, STAVBU ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE. Součástí činnosti je udělování ZNÁMKY KVALITY výrobkům a technologiím a RATING Nadace ABF.

 

KONTAKT PRO MEDIA A SOUTĚŽNÍ PROGRAMY:

Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

stavbaroku@stavbaroku.cz

Zpět