Aktuality

Budova Teco – úsporná a oceňovaná

Již déle než rok (od listopadu 2017) je v provozu nová budova kolínské firmy Teco (www.tecomat.com). Firma v ní vstoupila do nového čtvrtstoletí své existence. Budova postavená v moderním stylu je vybavená moderní a energeticky šetrnou technikou.
Svým zaměstnancům a hostům poskytuje příjemné prostředí.
Současně slouží jako ukázka moderního, energeticky a finančně úsporného technického vybavení, šetrného k životnímu prostředí. Za dobu provozu se potvrdily předpoklady a výpočty projektantů – jak v průběhu dvou zimních období, tak během tropických dnů loňského léta. Letní chlazení je téměř zadarmo, vytápění a ohřev vody jsou řešeny s velkou účinností.
K tomu přistupují úspory ze stoprocentního využití dešťové vody.

Stavba roku 2018 Středočeského kraje – Cena veřejnosti: Soutěž pořádala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Cenu veřejnosti získala stavba v konkurenci čtrnácti dalších soutěžících.

– Stavba roku 2018 Středočeského kraje – Cena odborné poroty za energetickou úspornost: Porota konstatovala, že stavba, kterou investor a zároveň provozovatel realizoval z vlastních prostředků, je ukázkou konceptu energeticky mimořádně šetrné budovy. Kromě svého účelu slouží také jako vzorový showroom inteligentního domu a pokročilé energetiky s prezentací za plného provozu. Investor – přední český výrobce řídicích systémů – zde propaguje spolupráci s výzkumnými a školskými institucemi při testování nových zařízení tohoto druhu.

– Titul v soutěži ČEEP za rok 2017 v kategorii Projekty, stavby a technologie: Celostátní soutěž Český energetický a ekologický projekt (ČEEP) má dlouhou tradici. Probíhá pod záštitou Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP Expo CZ. Partnery jsou Pražská energetika a Skupina ČEZ, TA ČR, ČVUT v Praze, ČKAIT, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR a Czech Smart City Cluster, poskytovatelem grantu bylo hlavní město Praha. Cílem soutěže je prezentovat projekty, stavby, technologie a inovace zaměřené na zvýšení energetické účinnosti a dosažení úspor energie v ČR, podporu Iniciativy Průmysl 4.0 a programu Smart City, zvýšení konkurenceschopnosti a rozvoje průmyslu ČR, zlepšení životního prostředí ve městech, obcích a aglomeracích ČR a na podporu zájmu o studium technických oborů na univerzitách v ČR. Porota budovu Teco ocenila jako unikátní energetický koncept novostavby, založený na minimalizaci potřeby nákupu energií zvenku s využitím obnovitelných zdrojů energií na vlastním pozemku. Budova je zároveň ukázkovým objektem úsporných a řídicích konceptů tzv. inteligentní budovy pro chytrá města.
 
 

Zpět