Aktuality

Obecní dvůr je konečně dostavěný

Na Starém Městě vyrostl na půdorysu pozdně gotické budovy Obecní dům. Jeho současná podoba vznikla v 19. století, kdy sloužil k ustájení koní nebo uskladnění hasičských stříkaček. Citlivá rekonstrukce a dostavba se dotkla komplexu tří historických objektů, které byly opuštěné a zanedbané. Nyní zde dýchá poetika spojující minulost s moderností. Památkově chráněné stavby prošly kompletní rekonstrukcí a nový bytový dům, který vznikl v těsné blízkosti, má střídmý a symetrický tvar. Tento projekt, jehož autorem je RBTA - Ricardo Bofill Taller de Arquitectura 
a TaK Architects s.r.o., je důkazem, že staré stavby mohou koexistovat s moderní architekturou.

Zpět